Tjänster och produkter

På den här sidan kan du som leverantör av digitala läromedel och prov informera alla som vill använda era digitala produkter vilka attribut som är obligatoriska och vilka som är valfria. Kontakta oss via mejl: info@skolfederation.se så hjälper vi er att lägga till attribut, ta bort attribut och även uppdatera logotypen.

Tänk på att använda så få attribut som möjligt! Då efterlever ni Skolfederations syfte, att minimera exponeringen av känsliga personuppgifter! Att använda så få attribut som möjligt är ett bra sätt att möta detta.

Alfamax Läroportal
Leverantör:
Alfamax AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
mail
displayName
givenName
sn
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolCourseStudent
Alvis
Leverantör:
Gotit AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
eduPersonScopedAffiliation
Anmälan till Elevhälsan
Leverantör:
CompuGroup Medical Sweden AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
givenName
sn
Valfria attribut:
ArtikelSök
Leverantör:
BTJ Sverige AB
Obligatoriska attribut:
displayName
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Creaza Premium
Leverantör:
Creaza AS
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
mail
o
norEduOrgNIN
eduPersonScopedAffiliation
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Det flexibla avtalet
Leverantör:
MV-Nordic AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
Digilär digitala läromedel
Leverantör:
Natur & Kultur
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
Digital pedagogik
Leverantör:
Mediapoolen Västra Götaland AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonEntitlement
eduPersonPrincipalName
mail
sisSchoolUnitCode
givenName
sn
Valfria attribut:
DIGITALBOK
Leverantör:
Natur & Kultur
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
edWise
Leverantör:
Tieto Sweden AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
eduPersonAffiliation
givenName
sn
Valfria attribut:
Elevavtal
Leverantör:
Vitec MV AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
Elevspel
Leverantör:
Elevspel AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
mail
givenName
sn
Valfria attribut:
l
c
telephoneNumber
o
Film och Skola
Leverantör:
Swedish Film AB
Obligatoriska attribut:
o
mail
givenName
sn
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
FILMOTEKET VIDEO-ON-DEMAND FÖR SKOLAN
Leverantör:
Filmoteket Stockholm AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
mail
norEduPersonBirthDate
eduPersonScopedAffiliation
sisSchoolUnitCode
o
Valfria attribut:
Finn upp
Leverantör:
Unga innovatörer
Obligatoriska attribut:
displayName
eduPersonPrincipalName
givenName
mail
o
norEduOrgNIN
sisSchoolUnitCode
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
eduPersonScopedAffiliation (alternativ och antingen student eller employee)
Valfria attribut:
Fronter
Leverantör:
itslearning AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
eduPersonPrincipalName
Förskoleavtal+
Leverantör:
Vitec MV AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
Gleerups
Leverantör:
Gleerups Utbildning AB
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
eduPersonPrincipalName
mail
givenName
sn
sisSchoolCourseStudent (om elev)
sisSchoolCourseTeacher (om lärare)
Valfria attribut:
InfoMentor
Leverantör:
InfoMentor P.O.D.B AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
Inläsningstjänst
Leverantör:
Inläsningstjänst Utbildning och Media AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
mail
sisSchoolUnitCode
displayName
eduPersonEntitlement
givenName
sn
eduPersonScopedAffiliation
eduPersonAffiliation
IntoWords plus
Leverantör:
Vitec MV AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
itslearning
Leverantör:
Itslearning AB
Obligatoriska attribut:
unik identifierare
Valfria attribut:
KB Process
Leverantör:
Draftit AB
Obligatoriska attribut:
givenName
sn
mail
norEduOrgNIN
Valfria attribut:
Kikora – Digital matematik
Leverantör:
Kikora AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
norEduOrgNIN
o
sn
givenName
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
mail
sisSchoolGrade
c
eduPersonScopedAffiliation
(eduCourseMember)
Lexplore
Leverantör:
Lexplore
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
displayName
mail
Valfria attribut:
Liber – Grundskola
Leverantör:
Liber AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
mail
Liber – Gymnasium/Vux
Leverantör:
Liber AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
mail
Lifecare
Leverantör:
Tieto Sweden AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
eduPersonAffiliation
givenName
sn
Valfria attribut:
Läs & Skrivavtal+
Leverantör:
Vitec MV AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
NE
Leverantör:
NE Nationalencyklopedin AB
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
mail
NOKFLEX
Leverantör:
Natur & Kultur
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
mail (endast lärare)
Valfria attribut:
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
NOMP
Leverantör:
Selessia AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
mail
Valfria attribut:
givenName
surName
Ping Pong
Leverantör:
Ping Pong AB
Valfria attribut:
sn
givenName
norEduPersonNIN
mail
telephoneNumber
mobileTelephoneNumber
eduPersonPrincipalName
eduPersonAffiliation
Pluttra
Leverantör:
Linfre Education
Obligatoriska attribut:
0
sisSchoolGrade
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
mail
norEduOrgNIN
norEduOrgUnitUniqueIdentifier
sisSchoolUnitCode
eduPersonAffiliation
Valfria attribut:
Procapita
Leverantör:
Tieto Sweden AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
eduPersonAffiliation
givenName
sn
Valfria attribut:
ProSale Signing
Leverantör:
Comfact AB
Obligatoriska attribut:
unik identifierare
Valfria attribut:
På Riktigt
Leverantör:
Linfre Education
Obligatoriska attribut:
0
sisSchoolGrade
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
mail
norEduOrgNIN
norEduOrgUnitUniqueIdentifier
sisSchoolUnitCode
eduPersonAffiliation
Valfria attribut:
samverka.nu
Leverantör:
Learn-IT Umeå
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
mail
sisSchoolUnitCode
givenName
sn
eduPersonEntitlement eller Klass (kontakta samverka.nu för mer information)
Valfria attribut:
Sanoma Utbildning
Leverantör:
Sanoma Utbildning
Obligatoriska attribut:
mail
Valfria attribut:
Skola24
Leverantör:
Nova Software AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
alla övriga
Skolavtal+
Leverantör:
Vitec MV AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
Skolledning expert
Leverantör:
Draftit AB
Obligatoriska attribut:
givenName
sn
mail
norEduOrgNIN
Valfria attribut:
Skolon
Leverantör:
Skolon AB
Valfria attribut:
eduPersonPrincipalName
mail
norEduPersonNIN
Skolplatsen
Leverantör:
Gotit AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
eduPersonScopedAffiliation
SLI.SE
Leverantör:
SLI AB
Obligatoriska attribut:
o
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
sisSchoolUnitCode
norEduPersonBirthDate
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolCourseStudent
Valfria attribut:
norEduOrgNIN
sisSchoolGrade
mail
Språkavtal
Leverantör:
Vitec MV AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
Studentlitteratur
Leverantör:
Studentlitteratur AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
eduPersonAffiliation
mail
Valfria attribut:
Studi
Leverantör:
Komplementskolan Sverige AB
Obligatoriska attribut:
givenName
sn
eduPersonPrincipalName
mail
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
eduPersonAffiliation
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolGrade
Sunnydale Consulting
Leverantör:
Sunnydale Consulting
Obligatoriska attribut:
Organisation
norEduPersonNIN
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
Tempus Admin
Leverantör:
Tempus Information Systems AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
Tempus Hemma
Leverantör:
Tempus Information Systems AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
Unikum Förskola
Leverantör:
Unikum - Unikt Lärande AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
Unikum Grundskola
Leverantör:
Unikum - Unikt Lärande AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
Unikum Gymnasium
Leverantör:
Unikum - Unikt Lärande AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
Unikum Stödinsatser
Leverantör:
Unikum - Unikt Lärande AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
URKUND
Leverantör:
URKUND
Obligatoriska attribut:
displayName
cn
eduPersonScopedAffiliation
eduPersonAffiliation
mail
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
VFU-portalen
Leverantör:
Stockholms universitet
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
mail
givenName
sn
Valfria attribut:
eduPersonEntitlement
Vklass
Leverantör:
Vklass AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
eduPersonPrincipalName
AuthnContextClassRef
Valfria attribut:
WeLib
Leverantör:
Axiell Education AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
sisSchoolGrade
sisSchoolUnitCode
eduPersonScopedAffiliation
Valfria attribut:
eduCourseMember
norEduPersonNIN
norEduOrgNIN
schacGender
mail
sisLegalGuardianFor
sisOrgDepartment
norEduPersonBirthDate
WordFinder
Leverantör:
WordFinder Software AB
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
sn