Kalendarium

På den här sidan samlar vi alla kommande, aktuella händelser så du enkelt kan få en överblick och kan anmälda dig i god tid!

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolfederation.se.


Seminarier

Skolans digitalisering är en stor och långsiktig utmaning för hela sektorn. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet.

Skolfederation erbjuder en neutral plattform för samverkan mellan skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer. Där kan aktörer mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför. Ju fler som kan vara med och samverka desto bättre.

Här kan du läsa mer om seminarierna och anmäla dig.

 


Tekniskt federationsforum

Internetstiftelsen tillhandahåller i rollen som federationsoperatör ett tekniskt federationsforum där federationsoperatören presenterar aktuella tekniska nyheter och planer avseende Internetstiftelsens identitetsfederationer. Syftet är att ge deltagare möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor till federationsoperatören samt diskutera med andra deltagare. Läs mer här!

Datum: 19 januari 2023 OBS ny tid. Tillfället 10 november 2022 är inställt.

Tid: 13:00-14:30

Plats: Videokonferensmöte via Zoom. För att ansluta till mötet, använd länken på sidan för Internetstiftelsens Tekniska Federationsforum.

 


Skolfederation översiktskurs – webbinarium (1h)

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolförvaltning, it eller som tjänsteleverantör till skolan och vill lära dig vad Skolfederation är, hur federationen fungerar och vad man behöver förbereda för att integrera med Skolfederation.

Kursen ges via Zoom och vid flera tillfällen under hösten. Det är möjligt att anmäla sig till ett eller flera datum:

Torsdag 1 december klockan 10-11

Vid varje tillfälle efter kursens slut finns möjlighet att ställa frågor.

Anmäl dig här


Agenda:

Kursen är indelad i fem moment

  • Vad är Skolfederation och vilka problem löser Skolfederation
  • Moa – en ny federation
  • Säkerhet och integritetsskydd
  • Utveckling, framtid och projekt
  • Vad ska göras för att komma igång

 


Referensgrupp Skolfederation

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet. Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation. Vi träffas två gånger per termin via Zoom. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Nästa tillfälle är torsdag 8 september kl. 10.00-11.00