Kalendarium

På den här sidan samlar vi alla kommande, aktuella händelser så du enkelt kan få en överblick och kan anmälda dig i god tid!

Har du frågor? Kontakta oss på info@skolfederation.se.


Seminarier

Skolans digitalisering är en stor och långsiktig utmaning för hela sektorn. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet.

Skolfederation erbjuder en neutral plattform för samverkan mellan skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer. Där kan aktörer mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför. Ju fler som kan vara med och samverka desto bättre.

Här kan du läsa mer om seminarierna och anmäla dig.

 


Informationsmöten om hur du ansluter till Skolfederation

Inför utrullningen av digitala nationella prov 2024 vill vi ge hjälp till självhjälp genom regelbundna kortare informationsmöten. Där kan den person som ska ansluta sin organisation till Skolfederation ställa frågor som tar organisationen vidare i sina förberedelser. Det kan vara skolans samarbetspartner, eller teknisk kompetens från förvaltningen eller it-kompetensen från den enskilda skolan som behöver stöd och vägledning.

Träffarna sker på tisdagar mellan kl. 08.00 – 09.00.

Anmäl dig här! I formuläret kan du svara på några frågor som hjälper oss att få en uppfattning om vad vi behöver hantera och berätta om. Det är möjligt att anmäla sig till fler tillfällen.

Alla träffar sker digitalt i Zoom och vi skickar en länk att ansluta till den e-postadress du angav när du anmälde dig.

Presentationsmaterial från 21/3 kan du hämta här.


Tekniskt federationsforum

Internetstiftelsen tillhandahåller i rollen som federationsoperatör ett tekniskt federationsforum där federationsoperatören presenterar aktuella tekniska nyheter och planer avseende Internetstiftelsens identitetsfederationer. Syftet är att ge deltagare möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor till federationsoperatören samt diskutera med andra deltagare. Läs mer här!

Datum: 16 mars 2023

Tid: 13:00-14:30

Plats: Videokonferensmöte via Zoom. För att ansluta till mötet, använd länken på sidan för Internetstiftelsens Tekniska Federationsforum.

 


Skolfederation översiktskurs – webbinarium (1h)

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolförvaltning, it eller som tjänsteleverantör till skolan och vill lära dig vad Skolfederation är, hur federationen fungerar och vad man behöver förbereda för att integrera med Skolfederation.

Kursen ges via Zoom på nedan datum. Vid varje tillfälle efter kursens slut finns möjlighet att ställa frågor.

Torsdagen 25 maj klockan 10-11. Anmäl dig här


Agenda:

Kursen är indelad i fem moment

  • Vad är Skolfederation och vilka problem löser Skolfederation
  • Moa – en ny federation
  • Säkerhet och integritetsskydd
  • Utveckling, framtid och projekt
  • Vad ska göras för att komma igång

 


Referensgrupp Skolfederation

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet. Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation. Vi träffas två gånger per termin via Zoom. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Nästa tillfälle är torsdag 16 februari kl. 10.00-11.00