Skolfederation på två minuter

Den svenska skolan är på väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta tillvara på möjligheterna med den nya utvecklingen och utnyttja digitala tjänster i undervisningen krävs en väl fungerande inloggningslösning för elever och personal.

« Se vår film som på ett enkelt sätt beskriver hur Skolfederation funkar.Nyheter

ERFA med eleverna i fokus

Botkyrka kommun arrangerar tillsammans med IIS den 14 september ett erfarenhetsutbyte om digitaliseringen, Skolfederation och lärande i en digital värld. Läs mer

Vill underlätta hantering av läromedel

Skolhuvudmän i armkrok med läromedelsproducenter. Tillsammans vill de hitta lösningar för att underlätta skolans hantering av digitala läromedel! Läs mer


Kalendarium

I kalendariet hittar du kurstillfällen, informationsträffar, konferenser och annat som är på gång i Skolfederations regi.

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Skolfederation.
Nya medlemmar i Skolfederation Se alla »