Ett medlemskap i Skolfederation förbättrar inloggning och låter elever och lärare fokusera på undervisning

Många friskolor och mer än hälften av Sveriges kommunala skolhuvudmän har valt att ansluta till Skolfederation! Bland kommuner med fler än 100 000 invånare är fyra av fem redan medlemmar. Visste du också att alla stora leverantörer av digitala läromedel är anslutna? Anslut även din skola och bidra till att bygga ett öppet och standardiserat ekosystem som skapar tillit till organisationer och som gör det möjligt för en skola att hantera sina personuppgifter på ett säkert sätt. När din skola är medlem i Skolfederation blir det också flexibelt att välja just den leverantör av digitala läromedel som bäst passar din undervisning. Ställ krav på att även de ska vara med i Skolfederation.Nyheter

Effektiv hantering av digitala läromedel – erfarenhetsutbyte i Göteborg 27 maj kl. 09:00-15:00

Distansundervisningen kommer att pågå fram till skolavslutningen och det placerar hantering och administration av digitala läromedel i ett nytt läge. Hos flertalet skolhuvudmän har distansundervisningen Läs mer

Mindre skolor ansluter till Skolfederation

För många av landets mindre skolor innebär de krav Skolverket ställer för att en skola ska kunna genomföra ett digitalt nationellt prov år 2023, att Läs mer


Kalendarium

I kalendariet hittar du kurstillfällen, informationsträffar, konferenser och annat som är på gång i Skolfederations regi.

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.


Nya medlemmar i Skolfederation Se alla »