Ett medlemskap i Skolfederation förbättrar inloggning och låter elever och lärare fokusera på undervisning Mer än hälften av alla kommunala skolhuvudmän och alla stora leverantörer av digitala läromedel har valt att ansluta till Skolfederation! Anslut även din skola och bidra till att bygga ett öppet och standardiserat ekosystem som skapar tillit till organisationer och som gör det möjligt för en skola att hantera sina personuppgifter på ett säkert sätt. Läs merNyheter

Sammanställning från höstens diskussioner finns publicerad!

Under höstens seminarier har deltagare fått möjlighet att diskutera frågeställningar relaterade till temat för dagen. Inslaget har varit mycket uppskattat och man har generöst delat Läs mer

It-standarden SS 12000:2020 för skolans informationshantering är nu publicerad

SS 12000 utkom fösta gången 2018 men har nu reviderats för att stödja fler av skolans verksamhetsprocesser. Standarden beskriver hur data ska överföras från ett Läs mer


Kalendarium

I kalendariet hittar du kurstillfällen, informationsträffar, konferenser och annat som är på gång i Skolfederations regi.

Läs mer

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om vad som händer inom federationen. Prenumerera på våra nyhetsbrev och få intressant och viktig information.


Nya medlemmar i Skolfederation Se alla »