Ett medlemskap i Skolfederation förbättrar inloggning och låter elever och lärare fokusera på undervisning

Många friskolor och mer än hälften av Sveriges kommunala skolhuvudmän har valt att ansluta till Skolfederation! Bland kommuner med fler än 100 000 invånare är fyra av fem redan medlemmar. Visste du också att alla stora leverantörer av digitala läromedel är anslutna? Anslut även din skola och bidra till att bygga ett öppet och standardiserat ekosystem som skapar tillit till organisationer och som gör det möjligt för en skola att hantera sina personuppgifter på ett säkert sätt. När din skola är medlem i Skolfederation blir det också flexibelt att välja just den leverantör av digitala läromedel som bäst passar din undervisning. Ställ krav på att även de ska vara med i Skolfederation.Nyheter

Ta del av presentationerna från erfarenhetsutbytet i Västerås

Personuppgiftshantering inom skolan blir en allt större fråga när nu skolans processer digitaliseras. Inte minst aktualiserar Skolverkets digitaliserade nationella prov behovet av att hitta effektiva Läs mer

Värmdö kommun är medlemmar i Skolfederation!

Strax innan jul anslöt Värmdö kommun till Skolfederation. Värmdö är en stor kommun såväl geografiskt som invånarantal med många skolor och har ett stort elevantal. Läs mer


Kalendarium

I kalendariet hittar du kurstillfällen, informationsträffar, konferenser och annat som är på gång i Skolfederations regi.

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Skolfederation.


Nya medlemmar i Skolfederation Se alla »