Skolfederation på två minuter

Den svenska skolan är på väg in i en digitaliserad värld. För att kunna ta tillvara på möjligheterna med den nya utvecklingen och utnyttja digitala tjänster i undervisningen krävs en väl fungerande inloggningslösning för elever och personal.

« Se vår film som på ett enkelt sätt beskriver hur Skolfederation funkar.Nyheter

Goda nyheter för dig som vill bli medlem i Skolfederation mini och endast nå Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov

Nu finns tilläggsavtalet för Skolfederation mini klart och publicerat på Skolfederations webbplats. I syfte att sänka trösklarna inför det obligatoriska införandet av digitala nationella prov Läs mer

Skolans automatiserade informationshantering på nätverksdagen 10 juni i Västerås

Västerås arrangerar nätverksdagen tillsammans med Internetstiftelsen och berättar om sitt arbete med informationshantering. Vi kommer också att diskutera automatisering av skolans informationshantering i närtid såväl Läs mer


Kalendarium

I kalendariet hittar du kurstillfällen, informationsträffar, konferenser och annat som är på gång i Skolfederations regi.

Läs mer

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet för att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom Skolfederation.


Nya medlemmar i Skolfederation Se alla »