Tjänster och produkter

På den här sidan kan du som leverantör av digitala läromedel och prov informera alla som vill använda era digitala produkter vilka attribut som är obligatoriska och vilka som är valfria. Kontakta oss via mejl: info@skolfederation.se så hjälper vi er att lägga till attribut, ta bort attribut och även uppdatera logotypen.

Tänk på att använda så få attribut som möjligt! Då efterlever ni Skolfederations syfte, att minimera exponeringen av känsliga personuppgifter! Att använda så få attribut som möjligt är ett bra sätt att möta detta.

Alfamax Läroportal
Leverantör:
Alfamax AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
mail
displayName
givenName
sn
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolCourseStudent
Alvis
Leverantör:
Gotit AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
eduPersonScopedAffiliation
Anmälan till Elevhälsan
Leverantör:
CompuGroup Medical Sweden AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
givenName
sn
Valfria attribut:
ArtikelSök
Leverantör:
BTJ Sverige AB
Obligatoriska attribut:
displayName
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Creaza Premium
Leverantör:
Creaza AS
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
mail
o
norEduOrgNIN
eduPersonScopedAffiliation
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Det flexibla avtalet
Leverantör:
MV-Nordic AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
Digilär digitala läromedel
Leverantör:
Natur & Kultur
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
Digital pedagogik
Leverantör:
Mediapoolen Västra Götaland AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonEntitlement
eduPersonPrincipalName
mail
sisSchoolUnitCode
givenName
sn
Valfria attribut:
DIGITALBOK
Leverantör:
Natur & Kultur
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
edWise
Leverantör:
Tieto Sweden AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
eduPersonAffiliation
givenName
sn
Valfria attribut:
Elevavtal
Leverantör:
Vitec MV AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
Elevspel
Leverantör:
Elevspel AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
mail
givenName
sn
Valfria attribut:
l
c
telephoneNumber
o