Tjänster och produkter

360 Pluswebb
Leverantör:
Liber AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
mail
eduPersonEntitlement
Alfamax Läroportal
Leverantör:
Alfamax AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
mail
displayName
givenName
sn
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolCourseStudent
Alvis
Leverantör:
Gotit AB
Obligatoriska attribut:
norEduPersonNIN
Valfria attribut:
ArtikelSök
Leverantör:
BTJ Sverige AB
Obligatoriska attribut:
displayName
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Clio Onlines ämnesportaler
Leverantör:
Bonnier Education AB
Obligatoriska attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Clio Prov
Leverantör:
Bonnier Education AB
Obligatoriska attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Clio Träning
Leverantör:
Bonnier Education AB
Obligatoriska attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Clio Uppföljning
Leverantör:
Bonnier Education AB
Obligatoriska attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
Creaza Premium
Leverantör:
Creaza AS
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
givenName
sn
mail
eduPersonAffiliation
physicalDeliveryOfficeName
displayName
norEduOrgNIN
o
Valfria attribut:
Det flexibla avtalet
Leverantör:
MV-Nordic AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonPrincipalName
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
sisSchoolUnitCode
Valfria attribut:
givenName
displayName
mail
Digilär digitala läromedel
Leverantör:
Digilär AB
Obligatoriska attribut:
sisSchoolUnitCode
eduPersonPrincipalName
Valfria attribut:
givenName
sn
mail
sisSchoolCourseStudent
sisSchoolCourseTeacher
Digital pedagogik
Leverantör:
Mediapoolen Västra Götaland AB
Obligatoriska attribut:
eduPersonEntitlement
eduPersonPrincipalName
mail
sisSchoolUnitCode
givenName
sn
Valfria attribut: