Referensgrupp

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om deltagande. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Medlemmar i referensgruppen

Medlemmarna idag kommer från följande organisationer:

Bonnier Education
Botkyrka kommun
Gleerups Utbildning
Internetstiftelsen
KJNC
Learnify
Liber
MobilityGuard
NE Nationalencyklopedin AB
Nova Software AB
PingPong
Pulsen
SKL
Skolon
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svensk e-identitet
Svenska Läromedel
Södertälje kommun
Tieto
Täby kommun
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Västerås stad
Ängelholms kommun

 

Kommande möten (via länk och på plats hos Internetstiftelsen i Stockholm)

2020

Höst:

  • Torsdag 27 augusti kl. 10-11
  • Torsdag 22 oktober kl. 10-11
  • Torsdag 3 december kl.10-11

Vår:

  • Torsdag 6 februari kl. 10.00-11.00
  • Onsdag 1 april kl. 10.00-11.00
  • Torsdag 28 maj kl. 10.00-11.00 (inställt pga mailstrul)

Minnesanteckningar

20-04-01 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-02-06 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-12-04 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

Arkiv