Referensgrupp

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om deltagande. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Medlemmar i referensgruppen

Medlemmarna idag kommer från följande organisationer:

Bonnier Education
Botkyrka kommun
Digilär
Fronter Nordic
Gleerups Utbildning
Internetstiftelsen
KJNC
Learnify
Liber
MobilityGuard
NE Nationalencyklopedin AB
Nova Software AB
PingPong
Pulsen
SKL
Skolon
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svensk e-identitet
Svenska Läromedel
Södertälje kommun
Tieto
Täby kommun
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Västerås stad
Ängelholms kommun

 

Kommande möten (via länk och på plats hos Internetstiftelsen i Stockholm)

2020

  • Torsdag 6 februari kl. 10.00-11.00
  • Onsdag 1 april kl. 10.00-11.00
  • Torsdag 28 maj kl. 10.00-11.00

Minnesanteckningar

20-04-01 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-02-06 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-12-04 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-10-24 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-08-29 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-06-13 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-04-03 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-02-12 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

18-12-04 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

18-10-24 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

18-08-30 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

18-06-07 Anteckningar fran Skolfederation referensgruppsmote