Referensgrupp

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om medlemskap.

 

Medlemmar i referensgruppen

Anna Jogrenius, Liber
Carl-Johan Bonander, Nova Software AB
Erling Sjöstrom, Tieto
Fredrik Wellner, Södertälje kommun
Geir Emblemsvåg, Fronter Nordic
Hans Nilsson, Täby kommun
Joakim Norbäck, KJNC
Johan Wahlström,  Södertälje kommun
Johannes Millegård, Digilär
Marcus Ander, Gleerups Utbildning
Markus Landin, NE Nationalencyklopedin AB
Malin Annergård, SKL
Mats Gahnström, Västerås stad
Mattias Olsson, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Måns Larsson, Svenska Läromedel på Internet
Niklas Leide, Skolon
Palle Girgensohn, PingPong
Per Brahm, Learnify
Per Magnus Byström, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Rickard Vinde, Svenska Läromedel
Staffan Hagnell, IIS
Stig Andersson, Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Kommande möten (telefonkonferens och på plats hos IIS)

  • Tisdag den 2 maj kl 13:00 – 14:00

Mötesanteckningar

Tidigare mötesanteckningar, från 2012 och framåt.