Referensgrupp

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om deltagande. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Medlemmar i referensgruppen

Medlemmarna idag kommer från följande organisationer:

Botkyrka kommun
Gleerups Utbildning
KJNC
Liber
MobilityGuard
NE Nationalencyklopedin AB
Nova Software AB
PingPong
Pulsen
Skolon
Skövde kommun
SLI Play
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svensk e-identitet
Vitec Software
Västerås stad
Ängelholms kommun

Medverkande på möten:
Sambruk
Skolverket
SKR
Swedish ed-tech

Uppdaterad 30 april 2021

 


Kommande möten (via Zoom)

Hösten 2021

  • Torsdag 25 november kl. 10-11

Minnesanteckningar

21-09-02 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

21-05-06 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

21-02-11 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-11-05 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-08-27 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-04-01 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-02-06 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

 

Arkiv