Referensgrupp

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om medlemskap. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Medlemmar i referensgruppen

Medlemmarna idag kommer från följande organisationer:

Bonnier Education
Botkyrka kommun
Digilär
Fronter Nordic
Gleerups Utbildning
Internetstiftelsen
KJNC
Learnify
Liber
MobilityGuard
NE Nationalencyklopedin AB
Nova Software AB
PingPong
Pulsen
SKL
Skolon
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svensk e-identitet
Svenska Läromedel
Södertälje kommun
Tieto
Täby kommun
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Västerås stad
Ängelholms kommun

Kommande möten (telefonkonferens och på plats hos Internetstiftelsen)

 

  • Torsdag 24 oktober kl. 10-11
  • Onsdag 4 december kl.10-11

19-08-29 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-06-13 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-04-03 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-02-12 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

18-12-04 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

18-10-24 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

18-08-30 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

18-06-07 Anteckningar fran Skolfederation referensgruppsmote