Referensgrupp

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om deltagande. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Medlemmar i referensgruppen

Medlemmarna idag kommer från följande organisationer:

Botkyrka kommun
Gleerups Utbildning
KJNC
Liber
MobilityGuard
NE Nationalencyklopedin AB
Nova Software AB
PingPong
Pulsen
Skolon
Skövde kommun
SLI Play
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svensk e-identitet
Vitec Software
Ängelholms kommun

Medverkande på möten:
Sambruk
Skolverket
SKR
Swedish ed-tech

Uppdaterad 17 november 2022

 


Kommande möten (via Zoom)

  • Torsdag 16 februari kl. 10-11

 

Arkiv