Referensgrupp

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om deltagande. Vill du gå med i referensgruppen, skicka ett mail till info@skolfederation.se.

Medlemmar i referensgruppen

Medlemmarna idag kommer från följande organisationer:

Bonnier Education
Botkyrka kommun
Gleerups Utbildning
Internetstiftelsen
KJNC
Learnify
Liber
MobilityGuard
NE Nationalencyklopedin AB
Nova Software AB
PingPong
Pulsen
Skolon
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svensk e-identitet
Tieto
Täby kommun
Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Vitec Software
Västerås stad
Ängelholms kommun

Medverkande på möten:
Swedish ed-tech
Skolverket
SKR

 

Kommande möten (via länk och på plats hos Internetstiftelsen i Stockholm)

Vår 2021

  • Torsdag 6 maj 10.00-11.00

Minnesanteckningar

21-02-11 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-11-05 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-08-27 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-04-01 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

20-02-06 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

19-12-04 Anteckningar från Skolfederations referensgruppsmöte

Arkiv