Referensgrupp

Skolfederations referensgrupp är rådgivande i policyfrågor rörande Skolfederations verksamhet.

Medlemskap i referensgruppen är öppet för alla som kan bli medlemmar i Skolfederation, det vill säga användarorganisationer, tjänsteleverantörer och myndigheter. I eventuella fall där det kan vara tveksamt att den som önskar bli medlem i referensgruppen uppfyller villkoren ska den sittande referensgruppen fatta beslut om medlemskap.

 

Medlemmar i referensgruppen

Anna Jogrenius, Liber
Bengt Wällstedt, Ängelholms kommun
Carl-Johan Bonander, Nova Software AB
Christian Augustinson, Bonnier Education
Fredrik Wellner, Södertälje kommun
Gabriel Wallén, Täby kommun
Geir Emblemsvåg, Fronter Nordic
Gunnar Johansson, MobilityGuard
Helene Mossberg, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Jim Larsson, Pulsen
Joakim Norbäck, KJNC
Johanna Karlén, SKL
Johannes Millegård, Digilär
John Munthe, Tieto
Marcus Ander, Gleerups Utbildning
Markus Landin, NE Nationalencyklopedin AB
Mats Gahnström, Västerås stad
Mikael Olsson, Svensk e-identitet
Måns Larsson, Svenska Läromedel på Internet
Niklas Leide, Skolon
Palle Girgensohn, PingPong
Per Brahm, Learnify
Per Magnus Byström, Utbildningsförvaltningen Stockholms stad
Per Ågren, Pulsen
Rickard Vinde, Svenska Läromedel
Tommy Bouchibane, Botkyrka kommun
Tony Mc Carrick, Botkyrka kommun
Staffan Hagnell, IIS
Stig Andersson, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Kommande möten (telefonkonferens och på plats hos IIS)

  • Onsdag den 31 jan kl. 10.00 – 11.00
  • Tisdag den 10 april kl. 10.00 – 11.00
  • Torsdag den 7 juni kl. 10.00 – 11.00

Mötesanteckningar

Tidigare mötesanteckningar, från 2012 och framåt.