Kontosynk

Skolans administrativa processer digitaliseras och automatiseras för att minska bördan för pedagoger och administrativ personal. Kontosynk och standarden SS 12000 gör det möjligt för en skola att automatisera hanteringen av användarkonton på ett säkert sätt.

I dag skapas ofta användarkonton i skolans digitala tjänster manuellt. För att uppdatera, skapa och underhålla alla användarkonton krävs manuell och krävande administrativ hantering av skolans personal. En del skolor har delvis automatiserat sin hantering genom att använda till exempel CSV-filer som skickas från skolan till de digitala läromedel man har avtal med.

SS 12000, ett standardiserat gränssnitt

En, för skolan komplicerad hantering är att leverantörer av digitala läromedel har sina gränssnitt för att ta emot skolans elevdata som skolan behöver anpassa sig till. Leverantörerna behöver i sin tur anpassa sina gränssnitt till de skolor som inte kan integrera mot leverantörens gränssnitt. Standarden SS 12000 beskriver hur man strukturerat och enhetligt överför information mellan skolans verksamhets-processer och till leverantörer av digitala läromedel. För att säkerställa informationsutbyte enligt SS12000 i Skolfederation finns Kontosynk som är ett gemensamt register (metadata) för att medlemmar ska kunna autentisera och lita på varandras dataöverföring.

SS 12000 och Kontosynk tillsammans gör det möjligt för skolan att automatisera hanteringen av användarkonton på ett säkert sätt som möter kraven i Dataskyddsförordningen. Fler fördelar och nyttor är minskad kontoadministration och minimal exponering och hantering av personuppgifter.

En teknisk beskrivning av kontosynk finns här.