Digitala nationella prov (DNP)

Genom att bli medlem i Skolfederation löser en skolhuvudman Skolverkets krav på att skolor som vill nå Skolverket provtjänst för digitala nationella prov behöver vara anslutna till en identitetsfederation.

Skolfederation mini är ett kostnadsfritt alternativ för skolor som endast vill använda Skolfederation för att ansluta till Skolverkets provtjänst för digitala nationella prov. Genom att teckna tilläggsavtalet (ta del av avtalet här) för Skolfederation mini samtidigt som det ordinarie anslutningsavtalet till Skolfederation lovar ni som medlem att endast använda Skolfederation för uppkoppling mot Skolverket och i gengäld är medlemskapet i Skolfederation kostnadsfritt. Fyll i så fall i valet Skolfederation mini när ni ansöker om medlemskap i Skolfederation. När ni identifierar nyttan av att koppla upp er mot andra tjänsteleverantörer i Skolfederation och därmed bli ordinarie medlem, kan tilläggsavtalet enkelt sägas upp.

Här kan du ta del av frågor och svar om digitala nationella prov (DNP).

Kom igång med Skolfederation:

På sidan för integratörer och konsulter finns företag som kan hjälpa din skola att göra den tekniska anslutningen.

Läs mer på Skolverkets webbplats om tekniska förutsättningar för att skolor ska kunna genomföra digitala nationella prov. Där hittar du även en podd om digitala nationella prov.

Den 11 mars 2020 genomförde Skolverket ett Tekniksnack om digitala nationella prov. Här kan du läsa mer och se presentationer samt frågor och svar.

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du har frågor!