Digitala nationella prov (DNP)

Genom att bli medlem i Skolfederation löser en skolhuvudman Skolverkets krav på att deltagande skolor behöver vara anslutna till en identitetsfederation.

Kom igång med Skolfederation:

Skolfederations integratörer och konsulter kan hjälpa din skola att göra den tekniska anslutningen och erbjuder tjänster för integration i Skolfederation och identitetsutgivning (IdP).

Skolfederation mini är ett kostnadsfritt alternativ för skolor som vill ha tillgång endast till Skolverkets provtjänst för att ansluta till digitala nationella prov. Är din skola ansluten till Skolfederation mini är steget litet till ordinarie medlemskap i Skolfederation som ger tillgång till alla digitala tjänster din skola har avtal med.

Läs mer på Skolverkets webbplats om förutsättningar för att skolor ska kunna genomföra digitala nationella prov

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du har frågor!