Om Skolfederation

Med Skolfederation får elever och lärare en standardiserad inloggningslösning.

Skolfederation kopplar ihop konto- och lösenordshanteringen för användarna på skolsidan med leverantörer av digitala läromedel, digitala prov och andra digitala tjänster. Med endast en inloggning, så kallad single sign-on kan elever och skolpersonal nå alla digitala tjänster som skolhuvudmannen har avtal med och som är medlemmar i Skolfederation.

 

Foto: Kristina Alexanderson

 

Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS (Swedish Standards Institute) och drivs av Internetstiftelsen.