Om Skolfederation

Skolfederation är en digital infrastruktur. Den syns inte men när den är integrerad i skolans it-miljö, blir det möjligt för lärare och elever att logga in endast en gång, så kallad single sign-on och nå alla digitala tjänster en skola har avtal med.

Många friskolor och mer än hälften av Sveriges kommunala skolhuvudmän har valt att ansluta till Skolfederation! Bland kommuner med fler än 100 000 invånare är fyra av fem med. Visste du också att alla stora leverantörer av digitala läromedel är anslutna? Anslut även din skola och bidra till att bygga ett öppet och standardiserat ekosystem som skapar tillit till organisationer och som gör det möjligt för en skola att hantera sina personuppgifter på ett säkert sätt. När din skola är medlem i Skolfederation blir det också flexibelt att välja just den leverantör av digitala läromedel som bäst passar din undervisning. Ställ krav på att även de ska vara med i Skolfederation.

Vad ingår i mitt medlemskap?

Bli medlem redan nu och få möjlighet att ingå i en grupp av eldsjälar som arbetar för att skolans personuppgiftshantering ska vara korrekt, digital och säker. Flera gånger per termin får du möjlighet att vara med på utbildningar i form av webbinarium – det kostar ingenting för dig! Vi arrangerar även seminarium med aktuella teman för skolans digitalisering som ger dig möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och också lyssna på hur andra arbetar framgångsrikt. Samverkar du redan med andra kommuner och vill att även de ansluter? Då kan vi anordna en informationsträff och hjälpa till att ansluta dem till Skolfederation.

 

Vi hjälper givetvis dig när du har frågor om till exempel medlemskap eller om du behöver hjälp när du ska komma igång med tekniken.

 

Tveka inte att höra av dig till oss genom att mejla: info@skolfederation.se

 

 

Skolfederation har tagits fram under ledning av Svenska institutet för standarder (SIS) och drivs av Internetstiftelsen.