Om Skolfederation

En viktig del av skolans och lärandets utveckling är att ge lärare och elever tillgång till fler och bättre digitala resurser. Alla dessa resurser och tjänster måste vara lätta att komma åt för användarna; gärna samlade i en skolportal eller liknande!

Användandet bör endast kräva ett minimum av administration för lärare och skolpersonal samtidigt som kraven på säkerhet och integritet är högt ställda i Dataskyddsförordningen GDPR.

Skolfederation har en standardiserad inloggningslösning för att förenkla konto- och lösenordshanteringen för såväl användarna på skolsidan, som för leverantörer av olika läromedel, tjänster och system.

Federerad inloggning* är ett effektivt sätt att minska administrationen av identiteter samtidigt som användarna får en bättre upplevelse. Identitets-federationer används sedan länge i universitetsvärlden och även Skolverket har i sina nationella strategier för skolväsendet målet klart för sig:

Skolverket samverkar med huvudmannaorganisationerna och Internetstiftelsen för att driva en samlad anslutning till Skolfederation, i syfte att skapa förenklad åtkomst av för skolväsendet värdefulla resurser.”**

En samlad inloggning till digitala resurser

Med Skolfederation kan eleverna använda en enda inloggning, single sign-on, för att komma åt tjänster i skolan samt alla de digitala resurser som skolan abonnerar på online (till exempel läromedel, referensverk eller schemaläggning).

Den här lösningen bygger på en internationell öppen standard och underlättar även för leverantörer av pedagogiska tjänster till skolan genom att erbjuda en funktion utan administration eller lagring av personuppgifter och lösenord. Det här leder därmed på sikt till att utbudet av e-tjänster och digitala läromedel kan växa.

Många skolor och kommuner har redan den tekniska miljö som krävs för att ansluta sig till en identitetsfederation. Det som behövs är att funktionen aktiveras (i vissa fall kompletteras med en IdP) och ansluts till Skolfederation!

Nyttor med Skolfederation

Förenklar för alla – elever, lärare, administratörer och leverantörer:

  • Skyddar personuppgifter och främjar integritet
  • Minskar administration av lösenord
  • Möjliggör en enda inloggning, single sign-on, till digitala tjänster och läromedel
  • Är skalbar för hela den svenska skolan
  • Kostnadsbesparande
  • Enklare för tjänsteleverantörer att ansluta huvudmän och användarorganisationer
  • Standardisering effektiviserar integrering och leder till fler valmöjligheter

* En viktig poäng med federerad inloggning är att känsliga uppgifter som användarnamn och lösenord aldrig behöver lämna användarorganisationen eller skickas över internet. Uppgifter behöver heller inte lagras hos tjänsteleverantören. Det enda som skickas är informationen om att användaren är betrodd och vilken typ av användare det rör sig om. Det minskar risken för att information hamnar i orätta händer.

** Referens: Nationell strategi för digitaliseringen av skolväsendet avseende förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet samt den obligatoriska skolan, Redovisning av regeringsuppdrag 2016-04-04, s. 7 (107) 2015:01153. Se även artikel på Skolverkets Lärportal: Digitala ekosystem, M. Östling, 2017, Standard för inloggning – Skolfederationen, s. 5 (10).

Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute, och drivs av Internetstiftelsen.