Om Skolfederation

En viktig del av skolans och lärandets utveckling är att ge lärare och elever tillgång till fler och bättre digitala resurser. Alla dessa tjänster måste vara lätta att komma åt, användandet ska endast kräva ett minimum av administration och säkerhetskraven ska vara högt ställda.

När skolvärlden framtidssäkrar elevernas lärande genom att göra digitala resurser via nätet tillgängliga så har Skolfederation en lösning på konto- och lösenordshanteringen som förenklar för elever, lärare och administratörer på skolsidan samt för leverantörer av tjänster och läromedel.

Federerad inloggning* är ett effektivt sätt att minska administrationen av identiteter samtidigt som användarna får en bättre upplevelse.

 

En enda inloggning till digitala tjänster och läromedel

Skolfederations lösning förenklar för eleverna eftersom de får en enda inloggning till alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet.

Den här standardiserade lösningen underlättar även för leverantörer av pedagogiska e-tjänster till skolan genom att erbjuda en inloggningsfunktion utan administration eller lagring av personuppgifter och lösenord. Det här leder därmed på sikt till att utbudet av e-tjänster och digitala läromedel kan växa.

Många skolor och kommuner har redan den tekniska miljö som krävs för att ansluta sig till en identitetsfederation. Det som behövs är att funktionen aktiveras och ansluts till Skolfederation!

om-skolfederation

Nyttan med Skolfederation

  • En enda inloggning till skolans samlade digitala tjänster och läromedel
  • Förenklar för elever, lärare, administratörer och leverantörer
  • Skyddade personuppgifter och personlig integritet
  • Minskar administrationen av lösenord
  • Möjliggör att skolan tillvaratar internets möjligheter
  • Enklare för tjänsteleverantörer att ansluta användarorganisationer
  • En skalbar lösning för hela den svenska skolan
  • Kostnadsbesparande
  • Standardisering ger effektivare integrering och fler valmöjligheter

*En viktig poäng med federerad inloggning är att känsliga uppgifter som användarnamn och lösenord aldrig behöver lämna användarorganisationen eller skickas över internet. Uppgifter lagras inte heller hos tjänsteleverantören. Det enda som skickas är informationen om att användaren är betrodd och vilken typ av användare det rör sig om. Det minskar risken för att information hamnar i orätta händer.

 

Drivs av IIS

Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute, och drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.