Om Skolfederation

En viktig del av skolans och lärandets utveckling är att ge lärare och elever tillgång till fler och bättre digitala resurser. Det kan till exempel vara läromedel, referensverk eller schemaläggning.

Alla dessa tjänster måste vara lätta att komma åt, gärna samlade i en skolportal eller liknande! Användandet ska endast kräva ett minimum av administration och kraven på säkerhet och integritet ska vara högt ställda.

Skolfederation har en standardiserad lösning för att förenkla konto- och lösenordshanteringen för så väl elever, lärare och administratörer på skolsidan, som för leverantörer av läromedel, tjänster och system.

Federerad inloggning* är ett effektivt sätt att minska administrationen av identiteter samtidigt som användarna får en bättre upplevelse.

 

En inloggning till digitala tjänster och läromedel

Med Skolfederation kan i slutänden eleverna använda en enda inloggning för att komma åt alla tjänster, både de som finns inom skolan och de som skolan abonnerar på via internet.

Den här standardiserade lösningen underlättar även för leverantörer av pedagogiska e-tjänster till skolan genom att erbjuda en inloggningsfunktion utan administration eller lagring av personuppgifter och lösenord. Det här leder därmed på sikt till att utbudet av e-tjänster och digitala läromedel kan växa.

Många skolor och kommuner har redan den tekniska miljö som krävs för att ansluta sig till en identitetsfederation. Det som behövs är att funktionen aktiveras och ansluts till Skolfederation!

om-skolfederation

Nyttor med Skolfederation

  • Möjliggör en enda inloggning, single sign-on, till digitala tjänster och läromedel
  • Förenklar för elever, lärare, administratörer och leverantörer
  • Skyddar personuppgifter och främjar integritet
  • Minskar administration av lösenord
  • Enklare för tjänsteleverantörer att ansluta användarorganisationer
  • En skalbar lösning för hela den svenska skolan
  • Kostnadsbesparande
  • Standardisering effektiviserar integrering och leder till fler valmöjligheter

*En viktig poäng med federerad inloggning är att känsliga uppgifter som användarnamn och lösenord aldrig behöver lämna användarorganisationen eller skickas över internet. Uppgifter lagras inte heller hos tjänsteleverantören. Det enda som skickas är informationen om att användaren är betrodd och vilken typ av användare det rör sig om. Det minskar risken för att information hamnar i orätta händer.

 

Drivs av IIS

Skolfederation har tagits fram under ledning av SIS, Swedish Standards Institute, och drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.