Nyhetsarkiv för oktober 2012

Bra data ger en bra federation

2012-10-10 13:19:48

För att en identitetsfederation som Skolfederation ska fungera bra behöver den ha aktuella uppgifter om deltagarna – i detta fall huvudsakligen elever, lärare och skolor. Uppgifter som ofta redan finns hos kommunen men som kan behöva sammanställas och anpassas innan de görs tillgängliga för federationen. Dessutom behöver man ha rutiner för hur informationen ska uppdateras, annars blir den snabbt inaktuell. Läs mer

Seminariereferat: Skolan och Skolfederation

2012-10-01 09:46:55

160 personer hade tagit sig till Rival för att fördjupa sig i möjligheten att bli en del av den federativa samverkan som Skolfederation möjliggör. Se seminariet i efterhand och läs ett referat från dagen här. Läs mer