Användarorganisation

I Skolfederation använder vi begreppet användarorganisation för den juridiska person med användare som tecknat avtal om anslutning. Utöver allmän eller privat skolhuvudman enligt Skollagen (2010:800) kan det vara en utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas (studiestödsförordningen 2000:655). Om du vill komma i kontakt med personer i respektive organisation går det bra att kontakta oss på info@skolfederation.se. Vi hjälper gärna till.