Medlemskarta för Skolfederation

De orange-färgade fälten visar de kommuner som är medlemmar i Skolfederation.

Municipalities of Sweden 20072007-04-06Lokal_Profilcc-by-sa-2.5Original borders from SCBimage/svg+xml

Totalt antal medlemmar i Skolfederation är för närvarande: 332
252 är användarorganisationer och 80 är tjänsteleverantörer.

Av användarorganisationerna är:

  • 179 kommunala skolhuvudmän (se kartan)
  • 36 mini

Vilka medlemmarna är framgår här: http://skolfederation.onion.se/medlemmar/

Senast uppdaterad: augusti 2021.

 

Tillbaka till Medlemmar