Medlemskarta för Skolfederation

De orange-färgade fälten visar de kommuner som är medlemmar i Skolfederation.

Municipalities of Sweden 20072007-04-06Lokal_Profilcc-by-sa-2.5Original borders from SCBimage/svg+xml

Totalt antal medlemmar i Skolfederation är för närvarande: 261
186 är användarorganisationer  och 75 är tjänsteleverantörer.

Av användarorganistaionerna är:

  • 146 kommunala skolhuvudmän (se kartan)
  • 28 friskolor
  • 5 förbund
  • 1 myndighet
  • 1 stiftelse
  • 8 mini

Vilka medlemmarna är framgår här: https://www.skolfederation.se/medlemmar/

Senast uppdaterad: oktober 2019.

 

Tillbaka till Medlemmar