Medlemskarta för Skolfederation

De orange-färgade fälten visar de kommuner som är medlemmar i Skolfederation.

Municipalities of Sweden 20072007-04-06Lokal_Profilcc-by-sa-2.5Original borders from SCBimage/svg+xml

Totalt antal medlemmar i Skolfederation är för närvarande: 272
196 är användarorganisationer och 76 är tjänsteleverantörer.

Av användarorganistaionerna är:

  • 150 kommunala skolhuvudmän (se kartan)
  • 15 mini

Vilka medlemmarna är framgår här: https://www.skolfederation.se/medlemmar/

Senast uppdaterad: december 2019.

 

Tillbaka till Medlemmar