Medlemmar

Här presenteras Skolfederations medlemmar. För att det ska vara enkelt att samverka i federationen visas kontaktuppgifter för medlemmens huvudkontakt.

Det är viktigt att federationsoperatören alltid har korrekta kontaktuppgifter till alla medlemmar. När kontaktuppgifter behöver ändras används blanketten för att ändra kontaktuppgifter. Huvudkontaktpersonen eller företagets/organisationens firmatecknare behöver signera blanketten. Är det en huvudkontaktperson som ska ändras måste alltid firmatecknare signera.

Tjänster färdiga för Skolfederation

De tjänster som Skolfederations tjänsteleverantörsmedlemmar har rapporterat som färdiga för federationen presenteras här. Där framgår också vilka attribut respektive tjänst behöver och kan hantera.

Skolhuvudmän på kommunnivå

Här kan du se en karta över de kommuner i Sverige vars skolhuvudmän är anslutna medlemmar i Skolfederation.

AcadeMedia
Kontaktperson
Jonas Österlöf
jonas.osterlof@academedia.se
0733-650015
Kategori:
Academedia fria grundskolor AB
Kontaktperson
Heidi Westman
heidi.westman@academedia.se
0702-056044
Kategori:
Ale kommun
Kontaktperson
Per-Erik Lundahl
per-erik.lundahl@ale.se
0303-330029
Kategori:
Alingsås kommun
Kontaktperson
Christian Alfredsson
christian.alfredsson@alingsas.se
070-6867926
Kategori:
Alvesta Kommun
Kontaktperson
Evelina Nyqvist
073-2325300
evelina.nyqvist@alvesta.se
Kategori:
Aneby kommun
Kontaktperson
Johanna Helgesson
johanna.helgesson@aneby.se
0380-46230
Kategori:
AV Media Skåne
Kontaktperson
Mikael Lindén
mikael@avmediaskane.se
070-9719960
Kategori:
Axiell Education AB
Kontaktperson
Eva Houltzén
eva.houltzen@axiell.com
070-6902267
Kategori:
Bergs kommun
Kontaktperson
Anneli Olofsson
anneli.olofsson@berg.se
0687-16265
Kategori:
Bodens kommun
Kontaktperson
Stefan Svanberg
stefan.svanberg@edu.boden.se
0921-62466
Kategori:
Bollnäs kommun
Kontaktperson
Katarina Ahlström
katarina.ahlstrom@bollnas.se
0278-25764
Kategori:
Bonnier Education AB
Kontaktperson
Charlotta Malmén
charlotta@clioonline.se
076-0017110
Kategori: