Integratörer och konsulter

För att göra den tekniska anslutningen till Skolfederation kan man behöva anlita en extern part för att kunna hantera single sign-on (SSO), om man inte själv har kompetens inom till exempel SAML och IdP.

Här presenteras ett antal aktörer som erbjuder tjänster för integration i Skolfederation och identitetsutgivning (IdP).

 

Advania AB

Advania har inom sitt fokusområde för IAM stor erfarenhet av identitetshantering och säkerhetslösningar inom den offentliga sektorn och hjälper idag flera kommuner med deras IAM lösningar.

Våra verksamhetskunskaper kring skolvärlden och den offentliga sektorn gör att vi förstår de krav och behov som ställs på IT-lösningarna och vi lägger stor vikt vid helhetslösningar och säkerställer därför, vid införandet av en Skolfederation, att inga detaljer utelämnas.

Kontakta oss gärna för en paketerad lösning kring Skolfederation!

Webbplats: https://www.advania.se/

 

Atea

Atea är den ledande leverantören av infrastruktur i Norden och Baltikum. I Sverige finns vi nära din verksamhet med kontor på trettiotalet orter. Genom våra affärsområden Information Management och Digital Workplace har vi stor erfarenhet av säkerhetslösningar och identitetshantering. Vårt nationella affärsområde Atea Skola säkerställer att vi hela tiden har full koll på skolverksamhetens krav och behov. Vår bredd ger oss möjlighet att vara den perfekta partnern att samverka med för att låta verksamheten dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Vår samlingssida med stödmaterial kring digitaliseringen av nationella prov i svensk skola hittar du här: https://www.atea.se/digitalisering-i-skolan/digitala-nationella-prov/

Webbplats: https://www.atea.se/ 

 

Certezza AB

Certezza kan vara behjälplig med allt från kravställning, till implementation och tillitsdeklaration. Oavsett om det gäller webb, webbservice eller appar, oavsett om det gäller IdP, SP, AA, discovery, metadata, PKI, OTP, Oauth, SAML eller OpenID Connect och oavsett om det är rutiner, processer, LIS, ISO/IEC 27000, Kantara IAF, kontinuitetsplanering eller incidenthantering.

Certezza är verksam inom samtliga delar och har varit aktiv i arbetet med att forma de nationella federationerna såsom Skolfederation och Sambi.

Webbplats: https://certezza.net/

 

Eventful AB

Eventful är ett utbildnings- och kunskapsföretag vars fokusområde är systemkopplingar och integrationer. Vi erbjuder även utbildning, rådgivning och support kring användning av Office 365 och G Suite åt skolor, kommuner och fristående företag. I dagsläget hjälper vi över 100 molntjänstkunder och är stolt utbildningspartner till både Microsoft och Google.

Vi är även den enda aktören på den svenska marknaden som erbjuder OneRoster certifierad av Microsoft. OneRoster är en internationell standard för överföring av data mellan lärsystem, som möjliggör att förändringar i elevregister kan synkroniseras oftare.

Webbplats: https://eventful.se

 

IT Advisor Sweden AB

IT Advisor är ett företag som erbjuder konsult- och produktnära tjänster inom IT-säkerhet. Vi utför också förvaltningsuppdrag av IT-säkerhetstjänster och -lösningar.

Vi erbjuder projekt- och programledare samt specialister med mångårig erfarenhet av att leverera komplexa och affärskritiska projekt inom hela kedjan från ledning och styrning av informationssäkerhet till tekniska införandeprojekt av komplexa IAM-lösningar.
Vi hjälper våra kunder att realisera affärsnyttan med sina IAM-investeringar. T.ex. genom:
  • Kortare ledtider genom automatisering av processer.
  • Efterlevnad av lagar och direktiv.
  • Kortare time-to-market genom att erbjuda centrala standardiserade tjänster som kan återanvändas.
  • Bättre kontroll på vad som sker i IT landskapet.
  • Lägre risk genom förbättrad säkerhet.

Webbplats: https://www.itadvisor.se

 

Kentor

Kentor har den expertkunskap som krävs för att ansluta en tjänsteleverantör till en federation. Administrativt kan vi hjälpa till med tillitsdeklaration- och granskning.

Tekniskt erbjuder vi vår SAML2 SP-implementation Kentor.AuthServices för .NET-applikationer. Den ger en unikt enkel SAML-implementation, då den är byggd helt i .NET-miljö och är integrerad i .NETs säkerhetsmodell, samt finns tillgänglig som öppen källkod.

Kentor erbjuder konsulttjänster för att hjälpa till med implementation av AuthServices i applikationer, samt service- och supportavtal.

Webbplats: https://www.soprasteria.se/

 

Kirei AB

Kirei erbjuder expertkompetens inom federationsteknik (SAML SP/IDP), säkerhet och efterlevnad av tillitsramverkets bestämmelser samt eduroam-integration (RADIUS/RADSEC).

Webbplats: https://www.kirei.se

 

Knowit Norrland AB

Knowit Norrland har lång erfarenhet av allt från förstudie analyser, upphandling, integration och att driva förändringsprojekt. Vi hjälper till att moderera workshops och driva frågor för att få verksamhet och IT att förstå varandras behov; vi säkerställer och rekommenderar hållbara lösningar som bygger på den kunskapsbas vi har från tidigare uppdrag inom Skolfederation.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer vad vi kan erbjuda er!

Webbplats: https://www.knowit.se/

 

MobilityGuard AB

MobilityGuard är en säkerhetsplattform för att ge enkel och säker åtkomst för användare, både lärare och elever inom skolfederationen, via någon av många erbjudna autentiseringsmöjligheter. Även föräldrar/vårdnadshavare kan använda en och samma lösning och då lämpligast autentisera sig med e-legitimation.

MobilityGuards funktion i processen är att identifiera användaren och via den inbyggda IdP:n sända rätt information till tjänsteleverantören.

Tanken är att alla användare ska erbjudas single sign-on, det vill säga det ska vara enkelt, bekvämt och effektivt att via MobilityGuard ansluta till de system som är anslutna till skolfederation.se och som man har behörighet att nå.

Webbplats: https://www.mobilityguard.com/en/

 

Nexus

Vi på Nexus har varit aktiva under hela projektet vilket har bidragit till att dagens Skolfederation är den väletablerade lösning den är idag.
Det innebär att:

  • Nexus har mycket god kunskap om dagens Skolfederation samt om de nyheter som planeras framåt.
  • Nexus kan erbjuda kompletta paketerade lösningar för Skolfederation, både för skolhuvudmän (IdP) och för tjänsteleverantörer (SP), med stöd för tvåfaktorsinloggning, inloggning med Smarta kort och mycket mer som förenklar hanteringen.
  • Nexus lösningar erbjuds både som molntjänst och lokal installation av programvara.
  • Nexus har många goda kundreferenser som nyttjar våra lösningar.

Webbplats: https://www.nexusgroup.com/sv/

 

Online Partner AB

Online Partner arbetar som rådgivare och integratör kring Google Apps for Education. Google Apps kan användas antingen som SP eller IdP i Skolfederation-sammanhang. Genom att använda Google Apps som är en standardprodukt förenklas införandet av Skolfederation och/eller eduroam i kundens verksamhet.

Online Partner har även egenutvecklade produkter för provisionering av användare från de vanligast förekommande bassystemen på marknaden.

Webbplats: http://www.onlinepartner.se/

 

PhenixID AB

PhenixID har lång erfarenhet inom området för federativa lösningar, både som intygsutfärdare och tjänsteleverantör. Vår autentiseringsplattform innehåller utöver federativt stöd även lösningar för stark inloggning med bland annat engångslösenord och certifikat.

Intygsutfärdartjänsten har även stöd för just-in-time provisionering, administration av identiteter, autentisering mot diverse användarkällor t.ex. Active Directory, andra LDAP-kataloger, SQL-databaser och web services.

Webbplats: https://www.phenixid.se/

 

Pulsen Integration AB

Vi har länge hjälpt offentlig sektor till en effektivare och säkrare vardag. Vi vet att single sign-on är högt uppskattat av elever och lärare. Med fler än 100 kommuner i vår kundlista, kan vi hjälpa er att använda Skolfederation.

Det skall vara enkelt, därför erbjuder vi flera sätt att göra detta på. Antingen som en tjänst – där ni själva inte äger någon produkt – här betalar ni endast månadsavgift för tjänsten, eller då ni har en produkt som vi konfigurerar och supporterar.

Vi har även hjälpt ett flertal kommunala samverkanskluster till gemensamma kostnadseffektiva lösningar.

Webbplats: https://pulsen.se/

 

Svensk e-identitet

Svensk e-identitet erbjuder enkel anslutning till Skolfederation för både systemleverantörer och skolor. Systemleverantörer ansluter enkelt via vårt API som finns för alla utvecklingsspråk och plattformar, även för native iOS- och Android-appar. Skolor integreras mycket enkelt genom att vår AWS installeras på en domänansluten server.

Webbplats: https://e-identitet.se

 

Visma Consulting

Visma Consulting tar fram IT-lösningar som ökar service, tillgänglighet och effektivitet. Ett av våra nyckelområden är federationstjänster där vi levererar tjänst för säker inloggning av elever, lärare, medborgare, med flera.

Visma Consulting levererar även produkter och tjänster inom områdena integration, e-förvaltning, e-arkiv samt dokument- och ärendehantering.

Webbplats: https://www.visma.se/

 

Xenit

Xenits arbetsområden inom digital infrastruktur sträcker sig från kontinuerlig strategisk rådgivning, till projektledning och operativa genomföranden inför och under en förändring, till kvalitetssäkring och förvaltning av verksamhetskritiska system.

Vi levererar skräddarsydda lösningar för federationstjänster och identitetsutgivning (IdP) för åtkomst till olika system.

Webbplats: https://www.xenit.se

 

XLENT

Många av landets skolor arbetar i Office 365 och använder ADFS (Active Directory Federation Services) för Singel sign-on. ADFS hanterar SAML men har inte stöd för de profiler Skolfederation använder. XLENT har en proxy som överbryggar och ser till att ADFS hanterar Skolfederations profiler.

Det finns fler leverantörer och produkter som har samma problem som ADFS. En sådan stor spelare är G Suite som kan agera IdP för de användare som finns i G Suites användardatabas. Det SAML-intyg som G Suite producerar är inte konform med Skolfederations krav på hur ett intyg ska se ut. Här fungerar det bra med en XLENTs proxy för att översätta, den talar både G Suite-SAML och Skolfederation-SAML.

Webbplats: https://www.xlent.se/


Borde du också finnas här?
Denna information är inte på något sätt heltäckande och utökas löpande. Om du levererar denna typ av tjänster och också vill synas här är du välkommen att kontakta: info@skolfederation.se.