Bli medlem

Oavsett hur långt ni har kommit i arbetet med att anpassa verksamheten, alternativt era tjänster, så är det ett viktigt steg att först bli medlem i Skolfederation.

Medlemskap kan den som är något av följande ansöka om

 • En användarorganisation som är:
  skolhuvudman för någon av de skolformer som uppräknas i Skollagen (2010:800) och som antingen genom det allmänna eller det privata anordnar utbildning
  eller utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) och dess tillhörande bilaga.
  Det går bra att ha separata avtal för olika skolenheter.
 • En svensk myndighet som arbetar med skolan.
 • En leverantör av e-tjänster, exempelvis digitala läromedel och -prov, som har rekommenderats av en skolhuvudman att bli medlem i Skolfederation.

Så här blir din organisation medlem i Skolfederation. Har du frågor som rör medlemskap i federationen, tveka inte att kontakta oss.

 

Detta ingår i medlemskapet

 • Tillgång till den gemensamma infrastrukturen
 • Gemensam och standardiserad metadatahantering
 • Vägledning och fri support
 • Kostnadsfria seminarier och erfarenhetsutbyten
 • Ett stort nätverk med visionära aktörer
 • Tillgång till test- och labbmiljöer
 • Möjlighet att få tillgång till det globala eduroam-nätverket (WiFi)
 • Möjlighet att påverka och vidareutveckla federationen genom referensgruppen
 • Synlighet på skolfederation.se
 • Skolfederations nyhetsbrev, cirka en gång per månad

Ovanstående punkter ingår i det ordinarie medlemskapet i Skolfederation. Om ni som skolhuvudman istället avser att i ett första steg endast använda Skolfederation för kostnadsfri uppkoppling mot Skolverket, skriver ni under tilläggsavtal om Skolfederation Mini i samband med att ni ansöker om medlemskap.