Bli medlem

Det är en enkel process att bli medlem i Skolfederation!

Bli medlem redan nu och få möjlighet att ingå i en grupp av eldsjälar som arbetar för att skolans personuppgiftshantering ska vara korrekt, digital och säker. Två gånger per termin får du möjlighet att vara med på utbildningar i Skolfederation. Det kostar ingenting för dig. Vi anordnar även medlemsträffar ute i landet så du får möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter och också lyssna på hur andra arbetar framgångsrikt. Samverkar du redan med andra kommuner och vill att även de ansluter? Då kan vi komma till din kommun och anordna en informationsträff.

Vi håller dig uppdaterad om vad som sker inom området standarder genom regelbundna nyhetsbrev.

Som medlem i Skolfederation får elever och lärare på din skola en standardiserad och säker inloggningslösning och dessutom:

 • Tillgång till den gemensamma infrastrukturen
 • Gemensam och standardiserad metadatahantering
 • Tillgång till federationsadmin
 • Vägledning och fri support
 • Tillgång till test- och labbmiljöer
 • Möjlighet att få tillgång till det globala eduroam-nätverket (WiFi)

 

Med Skolfederation når elever alla sina digitala läromedel med en inloggning!

 

Medlemskap kan den som är något av följande ansöka om

 • En användarorganisation som är:
  skolhuvudman för någon av de skolformer som uppräknas i Skollagen (2010:800) och som antingen genom det allmänna eller det privata anordnar utbildning
  eller utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) och dess tillhörande bilaga.
  Det går bra att ha separata avtal för olika skolenheter.
 • En svensk myndighet som arbetar med skolan.
 • En leverantör av e-tjänster, exempelvis digitala läromedel och -prov, som har rekommenderats av en skolhuvudman att bli medlem i Skolfederation.

Om din skola endast behöver uppkoppling mot Skolverket, kan du bli medlem kostnadsfritt genom att underteckna tilläggsavtalet mini. Tilläggsavtalet är lätt att säga upp för att bli ordinarie medlem när din skola behöver koppla på fler digitala tjänster och prov.