Bli medlem

Det är en enkel process att bli medlem i Skolfederation! När du är medlem får du ta del av Skolfederations nätverk av visionära aktörer och själv få möjlighet att utveckla federationen. Skolfederation ser också till att utbilda sina medlemmar genom kursverksamhet. Vi arrangerar en heldag där du tillsammans med andra befintliga eller blivande medlemmar får veta det senaste inom federationen.

Vi håller dig uppdaterad om vad som sker inom området standarder genom regelbundna nyhetsbrev och om du vill att även dina grannkommuner ska bli medlemmar i Skolfederation, hjälper vi gärna till att ordna medlemsmöten eller erfarenhetsutbyten.

Som medlem i Skolfederation får elever och lärare på din skola en standardiserad och säker inloggningslösning och dessutom:

 • Tillgång till den gemensamma infrastrukturen
 • Gemensam och standardiserad metadatahantering
 • Tillgång till federationsadmin
 • Vägledning och fri support
 • Tillgång till test- och labbmiljöer
 • Möjlighet att få tillgång till det globala eduroam-nätverket (WiFi)

Medlemskap kan den som är något av följande ansöka om

 • En användarorganisation som är:
  skolhuvudman för någon av de skolformer som uppräknas i Skollagen (2010:800) och som antingen genom det allmänna eller det privata anordnar utbildning
  eller utbildningsanordnare som bedriver utbildningar vid vilka studiestöd kan lämnas enligt studiestödsförordningen (2000:655) och dess tillhörande bilaga.
  Det går bra att ha separata avtal för olika skolenheter.
 • En svensk myndighet som arbetar med skolan.
 • En leverantör av e-tjänster, exempelvis digitala läromedel och -prov, som har rekommenderats av en skolhuvudman att bli medlem i Skolfederation.

Om din skola endast behöver uppkoppling mot Skolverket, kan du bli medlem kostnadsfritt genom att underteckna tilläggsavtalet mini. Tilläggsavtalet är lätt att säga upp för att bli ordinarie medlem när din skola behöver koppla på fler digitala tjänster och prov.