Kalendarium

Seminarium om attributprofil för digitala läromedel

Svenska Läromedel arrangerar i samarbete med Skolfederation ett seminarium för att diskutera möjligheterna att ta fram en öppen standard med attribut för digitala läromedel.

Det har länge saknats en standard för läromedel och det har gjort det svårt för huvudmän, skolor och lärare att skaffa och använda digitala läromedel. Skolfederation möjliggör SSO men utan förprovisionering och livscykelhantering av användarkonton är det ändå mycket besvärligt.

Det blir ett samtal om var vi står och hur vi kan gå vidare. Svenska Läromedel presenterar på seminariet ett förslag till en attributprofil och federationslösning som Jakob Schlyter på Kirei och Palle Girgensohn på Ping Pong har tagit fram.


Skolfederations introduktionskurs

Kursen vänder sig till dig som arbetar med skolförvaltning, IT eller som tjänsteleverantör till skolan och vill lära dig vad Skolfederation är, hur federationen fungerar och hur man kommer igång som medlem. Läs mer under kursbeskrivning introduktionskurs. Nästa kurstillfälle sker i höst!

Introduktionskurs

Har du frågor eller vill ha mer information, kontakta info@skolfederation.se