ADFS och Azure som IdP i Skolfederation

I den här filmen beskriver vi hur microsoftprodukterna Azure och ADFS kan fungera som IdP i Skolfederation.

Microsoftprodukterna ADFS och Azure har förmåga att agera SAML-IdP i Skolfederation. Dock har produkterna problem att konsumera aggregerat metadata på det sätt som Skolfederation kräver, det vill säga federationens IdP:er och SP:er finns beskrivna i federationens metadata. Filmen beskriver tre lösningar för att hantera detta.

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du har frågor om ADFS och Azure som IdP i Skolfederation.