2022-05-11 Planering för digitala nationella prov (DNP)

 

Datum: Onsdag 2022-05-11
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.

Anmäl dig här.

AGENDA

TBD.