2022-03-15 Kom igång med EGIL

Föreningen Sambruk och Skolfederation bjuder in till ett seminarium där ni som skolhuvudmän får veta hur ni kan komma igång med EGIL. EGIL är Föreningen Sambruks tjänst som enkelt och automatiserat skapar, underhåller och så småningom även raderar elevernas användarkonton i digitala läromedel.

Ni får veta hur ni kommer igång, vad som är viktigt att tänka på och andra tips och tricks vid införandet av EGIL. Ängelholms kommun deltar och delar med sig av sina lärdomar från huvudmannasidan, och Internetstiftelsen berättar hur autentisering av datautbytet fungerar med hjälp av Skolfederation Moa. Anmäl er nedan och få en gedigen genomgång och för att ställa era frågor till EGIL- och federationsexperterna.

Mer information om EGIL finns på Föreningen Sambruks webbplats.

Datum: 2022-03-15
Tid: Kl 09.00 – 10:30
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom

Eventet är fullbokat

Seminariet är kostnadsfritt och sker digitalt. Länk att ansluta publiceras i god tid innan eventet.

Presentationer

Intro + Federativt datautbyte i Skolfederation Moa – Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

Vad är EGIL? – Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk

Så här kommer du igång med EGIL – Joe Siltberg, Föreningen Sambruk

Erfarenheter från Ängelholms kommun – Bengt Wällstedt och Markus Nilsson, Ängelholms kommun

 

AGENDA

09:00 Internetstiftelsen välkomnar
09:05 Vad är EGIL? – Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk 
09:15 Så här kommer du igång med EGIL – Joe Siltberg, Föreningen Sambruk 
09:45 Federativt datautbyte i Skolfederation Moa – Rasmus Larsson, Internetstiftelsen 
09:55 Erfarenheter från Ängelholms kommun
10:15 Frågestund
10:30 Slut