2022-03-09 E-id för skolan

Behovet och utmaningen med att förse skolan med e-legitimationer har diskuterats under lång tid. I detta seminarium följer vi upp utvecklingen av Svensk e-legitimation och leverantörernas lösningar. Vi utbyter erfarenheter om huvudmännens arbeten med att inventera sina behov och diskuterar huvudmännens utmaningar de krav som påverkar valet av e-legitimationslösningar.

Datum: Onsdag 2022-03-09
Tid: Kl. 09:00-12:00
Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom. Länk att ansluta publiceras i god tid innan seminariet.

 

Ta del av dokumentationen:

Inledning: Staffan Hagnell, Internetstiftelsen

DIGG:s arbete med e-legitimationer, status för tillitsnivå 2: Eva Sartorius, DIGG

 

Lightning talks, leverantörernas erbjudande till huvudmännen:

Hur väljer jag bland e-legitimationer: Börje Shameti Lewin, Inera

Reflektioner kring skolan och kommunens behov: Fredrik Wellner, Södertälje kommun

Här finns resultatet från menitundersökningen

 

AGENDA

09:00 Inledning
Hedemora kommuns tankar om e-id och hur har de valt: Göran Hoffman, Hedemora kommun
DIGG:s arbete med e-legitimationer, status för tillitsnivå 2: Eva Sartorius, DIGG
Rapportering från Skolverkets arbete med e-id: Skolverket: Niklas Leide, Skolverket
Leverantörernas erbjudande till huvudmännen, Lightning talks
 • BankID, Petter Dahl (DPO), Finansiell ID-Teknik BID AB
 • Freja eID, Mikael Emmet Johansson
 • Nexus GO Workforce – ett tjänsteID, Stefan Runneberger
 • Online Partner/Pointsharp (SecMaker), Fredrik Ljunggren och Fredrik Linnander
 • SITHS, Paneer Bergman och Hasanein Alyassiri, Inera
Paus 10min
Hur väljer jag bland e-legitimationer: Börje Shameti Lewin, Inera
Reflektioner kring skolan och kommunens behov, Fredrik Wellner, Södertälje kommun
Genomgång av svaren från mentiundersökningen
Paus 5min
Diskussionsgrupper, diskussionsfrågor:
 • Har ni inventerat era behov och i så fall vad är era viktigaste krav på en e-legitimationslösning för huvudmannen och skolan?
 • Vad mer behövs för att det ska bli konkret för ert införande av e-legitimation för skolan?
 • Vilka samarbetsmöjligheter finns mellan huvudmännen kring införskaffning och hantering av E-legitimationer?
Summering av diskussionsfrågorna
Avslutande panel
 • Börje Shameti Lewin, Inera
 • Göran Hoffman, Hedemora kommun
 • Ulf Timerdahl, Föreningen Sambruk
12:00