2022-02-16 OpenID Connect Federation

OpenID Connect är en standard vars uppgift är att verifiera identiteter på ett decentraliserat sätt och används idag i webappar, mobilappar och rika klienter. Vad som saknats är en standard för att tillämpa OpenID Connect i federation, ett utvecklingsarbete som nu pågår. I detta seminarium får vi ta del av vad OpenID Connect Federation är, vilka utmaningar som är kvarstående, och vilka behov vi ser i Sverige.

Förmiddagen inleds med en presentation av Roland Hedberg, en av de internationellt drivande krafterna i arbetet med att ta fram specifikationen för OpenID Connect Federation, följt av lightning talks och diskussion.

Är ni intresserade av att hålla ett lightning talk i ämnet? Anmäl ert intresse till: info@skolfederation.se

 

När: 16 februari 2022

Tid: Kl. 09.00-12.00

Hur: Digitalt i videoverktyget Zoom

Eventet är fullbokat

Vi arbetar kontinuerligt med programmet och uppdaterar på den här sidan.

Presentationer från seminariet

Inledning – Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
OpenID Connect Federation – Roland Hedberg
OpenID Connect Sweden – Martin Lindström, IDSec Solutions AB
Lååååånga kedjor av tillit – Thomas Nilsson, Certezza AB

Agenda

 

Moderator: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen

09:00 Inledning och syfte med förmiddagen: Rasmus Larsson, Internetstiftelsen
09:10 OpenId Connect Federation, Roland Hedberg
10:10 Lightning talks á 7min
  • Martin Lindström, IDsec Solutions AB (2x7min)
  • Thomas Nilsson, Certezza

Fler Lightning Talks

Paus 10min
Diskussion
Summering av förmiddagen
12:00