Tekniska miljöer

Kontosynk har bytt namn till Moa och webbplatsen uppdateras löpande. Det kan därför finnas referenser till både Kontosynk och Moa under en övergångstid.

Produktionsmiljö

Metadata för produktionsmiljön finns på länken nedan:

https://fed.skolfederation.se/prod/md/kontosynk.jws

Publik nyckel (JWKS) för validering av produktionsmetadatats signatur:

{
  "keys": [
    {
      "kid": "c2fb860e-f4b6-4f0e-b17a-5115d2826d56",
      "kty": "EC",
      "crv": "P-256",
      "alg": "ES256",
      "x": "gpIQD9_WnEVDcx-dvhiYFeeIvJIqrcU-EdrUIVI0pXo",
      "y": "6krPBBM3sA1-PURGrTCEuo5nRF-dcDIg82w7B4n0TiY"
    }
  ]
}

 

För att ladda upp metadata till Moa, använd formuläret här.

Schemaversion

Följande version av JSON-schema används för närvarande i produktionsmiljön: 712c5bf

OBS! Moas metadata kan komma att förändras över tid i och med förändringar i specifikationen för Federated TLS Authentication. Dessa förändringar kan innebära att medlemmar kan behöva uppdatera sitt Moa-metadata. Eventuella förändringar och dess innebörd kommuniceras i god tid innan förändring sker.

 

Trial-miljö

Moas Trial-miljö kan användas för tester av integrationer och system och kräver inget medlemskap i Skolfederation. För att använda Moas Trial-miljö, och ladda upp metadata, behöver du registrera dig.

Klicka här för att logga in och hantera ditt metadata i Moa Trial

Metadata för Trial-miljön finns på länken nedan:

https://fed.skolfederation.se/trial/md/kontosynk.jws

Publik nyckel (JWKS) för validering av Trial-metadatats signatur:

{
  "keys": [
    {
      "kid": "07ad9359-4a14-4c3a-a647-7d1adb6fe770",
      "kty": "EC",
      "crv": "P-256",
      "alg": "ES256",
      "x": "FQzU7l6gNAD-GkKahGKzZtrNNtzFv4zvurVyZn__mbk",
      "y": "vPkRAq31j122r8nhazx-IFUaNxUjAgKE4ly9zdO_67Y"
    }
  ]
}

OBS! Trial-miljön ska inte användas för produktionsdata. Det är en öppen testmiljö och Skolfederation går inte i god för enskilda användares metadata på samma sätt som i produktionsmiljön. Vid integrationstester säkerställ bilateralt att ni talar med rätt part och konfigurerar för rätt metadata. Skolfederation förbehåller sig rätten att när som helst rensa miljön samt genomföra förändringar i miljön.

Schemaversion

Följande version av JSON-schema används för närvarande i trialmiljön: 712c5bf

Gammal testmiljö

För åtkomst till den gamla testmiljön som bygger på tidigare version av JSON-schema, se här.


Validator

Här kan du validera din json-fil: https://validator.kontosynk.se/