Attribut

För tjänsteleverantörers attributkrav i Skolfederation, se här.

Ett av Skolfederations syften är att minimera exponeringen av personuppgifter. I överenskommelsen mellan användarorganisationen och tjänsteleverantören avgörs det vilka attribut som tillgängliggörs för tjänsteleverantören. Det är ytterst användarorganisationen som har ansvaret för vad som görs tillgängligt och till vem. Det är viktigt att poängtera att inte alla tjänster har rätt till alla attribut utan en minimalistisk princip gäller. På den här sidan redovisar tjänsteleverantörer vilka attribut tjänsten behöver.


Aktuell version av Skolfederations attributprofil har versionsnummer 4.2.
Du hittar profilen här.

Attributprofilen utvecklas och förvaltas av Svenska institutet för standarder (SIS).


Skolenhetskoder och verksamheter finns sammanställda av SCB och återfinns här:https://www.scb.se/lamna-uppgifter/undersokningar/Skolenhetsregistret/. Scrolla ner till ”Skolenhetskod och verksamhet” och ladda ner excelbladet.

Ändringshantering

Det är starkt rekommenderat att tillämpa de attribut som är angivna i aktuell attributprofil.

Vid införande av ny version av attributprofilen kan det vara aktuellt för användarorganisationer och tjänsteleverantörer att hantera två profiler under en övergångsperiod. Ändringar i informationsutbyte mellan parter i federationen bör alltid säkerställas parter emellan.

Revisionshistorik finns beskriven i attributprofilen.

Synpunkter och förslag

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du saknar något attribut eller har synpunkter på hur nuvarande attribut tillämpas. Ange tydligt vad ärendet gäller.