Teknik

Denna sida innehåller information om Skolfederations tekniska miljöer, och de standarder och profiler som tillämpas. Här finns också länkar till de tekniska resurser som finns tillgängliga för respektive miljö.

Teknisk wiki och installationsguider

Validator och certifikat för samtliga tekniska miljöer

Validator för samtliga miljöer:

Certifikat för samtliga miljöer:

Produktionsmiljö

Endast medlemmar i federationen tillåts publicera metadata i produktionsmiljön.

Produktionsmiljöns metadata:

Produktionsmiljöns anvisningstjänst:

Trialmiljö

Denna miljö kan användas för egen testverksamhet. Miljön är öppen även för icke medlemmar, men en anmälan till Trial krävs. Det finns inget fastställt SLA för denna miljö och inga garantier avseende tillit och tillgänglighet för publicerat metadata.

Trialmiljöns metadata:

Trialmiljöns anvisningstjänst:

Trialmiljöns test SP:

Trialmiljöns test IdP:

  • Namn i anvisningtjänsten: Skolfederation Trial-IDP
  • EntityID: https://idp.trial.skolfederation.swefed.se/simplesaml/saml2/idp/metadata.php

Profiler

Tekniska Profiler