Verktyg från SKR

LIKA-verktyget för skola och förskola

Skattningsverktyget LIKA, som är till för rektorer och skolledare eller kommunansvarig att använda för att konkretisera digitaliseringsbegreppet och ta tempen på den egna verksamheten vad gäller digitalisering.

Verktyget består av indikatorer inom: Ledning Infrastruktur Kompetens Användning

LIKA är uppdelat i tre delar: värdering – sammanställning – handlingsplan, där de två sista delarna baseras på den första: din värdering och skattning av arbetet på förskolan/skolan.

Här finns en karta som visar vilka kommuner som aktiverat sitt kommunkonto för LIKA-verktyget.

Mer information hittar du på SKRs webbplats om LIKA.

 

Verktyget Klassa

Informationsklassning och handlingsplan med hjälp av KLASSA:

Informationssäkerhetsklassa – Du kan informationssäkerhetsklassa informationen i ett verksamhetssystem utifrån vilka konsekvenser som uppstår om t ex informationen inte kan nås, om den förvanskas, brister i åtkomstbegränsning eller det inte går att följa upp vem som gjort vad med informationen.

Handlingsplan – Utifrån klassningen kan du ta fram en handlingsplan med krav på förvaltning av systemet och hantering av dess informationsinnehåll.

Upphandlingskrav – Du kan också få ut en lista med förslag på informationssäkerhetskrav som stöd vid upphandling.

KLASSA ska ses som förslag med konkreta krav utifrån informationssäkerhet och som komplement till den modell och process som organisationen använder för systemförvaltning och informationssäkerhetsarbete.

Mer information om Klassa finns på SKRs webbplats

 

Koll på molntjänster med SKR

När det gäller molntjänster (färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet eller programvaror levereras över interne) så är det viktigt att tjänsterna används på rätt sätt, till exempel i förhållande till Dataskyddsförordningen som innebär en del skärpta regler.

Vägledning och stöd om allt från avtal till informationsklassning hittar du här på SKRs webbplats.