Utveckling – arkiv

Bästa praxis för elevlegitimation
Arbete återstår för att finna formerna för kunskapsspridning om e-legitimationer anpassade för skolans behov samt att utveckla skolhuvudmännens beställarkompetens. Finns det förutsättningar för att ta fram en bästa praxis för en elevlegitimation och ett pilotprojekt? Läs mer.

Skolfederation utveckling

Administration av elever och grupper i läromedel
En POC (Proof of Concept) planeras för livscykelhantering av elevkonton genom att använda en delmängd av den nya standarden SS12000, även känd som Skolschema. Syftet är att etablera en branschstandard för utbyte av provisioneringsinformation mellan skolhuvudmän och leverantörer.

Lösningen ska vara kompatibel med idag förekommande system för elevkataloger, både hos skolhuvudmännen samt via molntjänster. Den kommer att bygga på den öppna standarden SCIM (System for Cross-domain Identity Management, www.simplecloud.info).
Läs mer.