Uppföljning av erfarenhetsutbytet i Västerås den 19 februari

AGENDA 29 APRIL Workshop nr 2 – LÖSNINGAR FÖR SKOLANS PERSONUPPGIFTSHANTERING
09:00 Inledning
Västerås stad hälsar välkommen
Sammanfattning och slutsatser från erfarenhetsutbytet 19 februari
09:30 Uppföljning om digitala nationella prov, Skolverket
09:50 Kaffe
10:00 Samtal: Pågående aktiviteter och utmaningar
– Vad uppfattade ni som den största utmaningen?
– Vad planerar ni nu?
– Fördjupningar – informationshantering
10:45 Kaffe
10:55 Samtal: Fortsatt arbete
– Vilka är de viktiga signalerna/direktiven/
rekommendationerna till huvudmännen?
– Hur komma vidare med konkreta aktiviteter tillsammans?
11:40 Summering
12:00 Slut