Tjänster och produkter

Här presenteras tjänster och produkter som är anpassade för att nås via Skolfederation. Kontakta gärna din leverantör om det är någon du saknar.

För vilka attribut som respektive tjänst behöver och kan hantera, se attributsammanställningen.

Tjänst/produkt Information Leverantör
360 Pluswebb GY/VUX tekniska yrkesprogram, interaktiv del i Libers 360-koncept Liber AB
Det flexibla avtalet Pedagogisk programvara, Läs- och skrivstöd MV-Nordic AB
Digilär digitala läromedel och biblioteksprodukter Läromedel för gymnasiet och grundskolans senare del Digilär AB
edWise Lärportal Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
eLabb Universitet/högskola, interaktiva kunskapstester och fallstudier kopplade till respektive kursbok Liber AB
Ekonomikörkort Digitala läromedel, affärsövningar och affärsspel. Ekonomikörkort HB
Elevavtal Pedagogisk programvara, Läs- och skrivstöd MV-Nordic AB
Espresso F-6, digitala resurser Liber AB
Fronter Lärplattform Pearson Sweden AB – Fronter Sverige
Förskoleavtal+ Pedagogisk programvara MV-Nordic AB
Gleerups Digitala läromedel Gleerups Utbildning AB
InfoMentor Lärplattform InfoMentor P.O.D.B AB
Inläsningstjänst Abonnemang på Inlästa Läromedel och Studiestöd på Modersmål Inläsningstjänst Utbildning och Media AB
IntoWords plus Läs- och skrivstöd, pedagogisk programvara MV-Nordic AB
itslearning Lärplattform Itslearning AB
Learnify Digitala lärresurser och verktyg Learnify AB
Lifecare IT-system för aktiviteter från förskola till vuxenutbildning Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
Läs & Skrivavtal+ Läs- och skrivstöd MV-Nordic AB
NE Digitala kunskapstjänster Nationalencyklopedin (NE)
Onlinebok ÅK F-9 och GY/VUX/SFI Liber AB
Ping Pong Lärplattform Ping Pong AB
Pluswebb ÅK 6-9 och GY/VUX, interaktiv övningswebb Liber AB
Pluttra Dokumentationsverktyg för förskolan Linfre Education
Procapita Administrativt IT-stöd Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB
ProSale Signing Elektroniska underskrifter Comfact AB
På Riktigt Digitalt läromedel Linfre Education
Skola24 Informationsplattform Nova Software AB
Skolavtal+ Pedagogisk programvara, Läs- och skrivstöd MV-Nordic AB
SLI.SE Skolplattform med Play, Skolbibliotek och e-böcker SLI AB
Språkavtal Läs- och skrivstöd MV-Nordic AB
Studentlitteratur Digitala läromedel Studentlitteratur AB
Tempus Admin och Tempus Home Närvarosystem, för personal och vårdnadshavare Tempus Information Systems AB
Unikum Förskola Webbverktyg för dialog och dokumentation i förskolan Unikum – Unikt lärande AB
Unikum Grundskola Webbverktyg för dialog och dokumentation i grundskolan Unikum – Unikt lärande AB
Unikum Gymnasium Webbverktyg för dialog och dokumentation i gymnasieskolan Unikum – Unikt lärande AB
Unikum Stödinsatser Webbstöd Unikum – Unikt lärande AB
weCare Kommunikations- och närvarosystem förskola och fritidsverksamhet Instant Systems Sweden AB
Vklass Lärplattform Softronic AB

 

Kommande tjänster

Det tillkommer hela tiden fler tjänster, här finns några av de tjänster och produkter som är planerade att vara klara för Skolfederation inom kort.