Goda exempel: Tjänsteleverantör

Svenska Ping Pong AB gör verktyg för att underlätta arbetet i olika utbildningssituationer såsom i skolan. Skolan behöver mer helhet, det funkar inte att fortsätta med separata ”öar” för olika tjänster, menar Palle Girgensohn på företaget.

–Single-Sign On och Identitetsfederation är de bästa verktygen, de behövs verkligen för skolan. Vi har redan stor vana vid Swamid, universitetsvärldens motsvarighet till Skolfederation, så för oss var det ett naturligt steg att jobba för att Skolfederation blir en framgång inom skolvärlden, förklarar han.

Vad är nyttan med Skolfederation för tjänsteleverantörer?

–Allt som förenklar för våra användare och kunder är direkt en nytta för oss. Svårare än så är det inte.

–I skolan går orimligt mycket tid till att logga in i, och adminstrera inloggningsuppgifter till, olika webbaserade system. Allt detta ”försvinner” liksom nästan magiskt om man inför federerade identiteter med Skolfederation. Vi sparar också tid som går till support när användare glömmer sina lösenord.

På vilket sätt påverkar Skolfederation era affärsmöjligheter?

–Vi höjer kvaliteten i vår produkt genom att hantera inloggning på ett bättre sätt. Bättre kvalitet ger en bättre affär. Vi kan också lägga tid på viktigare saker än att hantera användares lösenord.

–Numera är dessutom stöd av Skolfederation oftast ett krav i upphandlingar i skolsammanhang, och då har vi det väl förspänt genom att vi har mycket god kunskap om ämnet.

Vilka råd skulle du ge tjänsteleverantörer som ännu inte blivit medlemmar i Skolfederation?

–Gå med. Nu!

–Designa sedan om din modell för hur användare skapas, så att användare kan genereras automatiskt från ett SAML-intyg baserat på attributen. Har du gamla användare i ditt system, ge dem en möjlighet att knyta ihop sin federerade identitet (den som finns i SAML-intyget) med en ”gammal lokal” användare så de både slipper att använda sitt ”lokala lösenord” mera och slipper få dublettkonton.

–Och om du tänker att din användardatabas med elever från svenska skolor är affärsidé, en tillgång, tänk om och renodla din affärsidé. Skolan äger elevernas uppgifter.