Tekniskt nyhetsbrev – november 2013

 

Tekniska uppdateringar i skolfederation

20 november – buggrättning i anvisningstjänsten

Åtgärd av bugg som medför att anvisningstjänsten inte visas korrekt i de fall man tidigare valt en IdP som sedan tagits bort ur metadata. I samband med den rättelsen genomförs underliggande systemförbättringar. Buggrättningen och de underliggande systemförbättringarna har ingen påverkan på nuvarande implementationer.

18 mars 2014 – planerad release

Uppdaterad aggregator.

  • Betaversion finns tillgänglig för test och metadata publiceras här: https://meta01.skolfederation.se/skolfederation-2_0_new.xml
  • Metadata i betaversionen hämtas från produktionsmiljön och uppdatering sker var 30:e minut.
  • Fälten [validUntil] och [cacheDuration] finns med i den uppdaterade aggregatorn och av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att dessa tillämpas.
  • Den nya filen har samma innehåll som den aktuella och är signerad med samma nyckel. Varsågoda och testa att den nya metadatafilen fungera för er och att signeringen kan verifieras. Återkoppla gärna till oss.

Plan för releaser under 2014

Utöver releasen i mars är ytterligare tre releaser planerade under 2014. Utförligare information kommer vid senare tillfälle. De planerade datumen är:

  • 20 maj
  • 30 september
  • 17 november

Övrigt

Anvisningstjänst

Du kan använda vår anvisningstjänst https://ds.skolfederation.se/ Observera att: [Organisation Name] är obligatorisk för att IdP ska synas i anvisningstjänsten.

[DiscoveryResponse] är obligatorisk för SP. Mer information hittar du under http://saml2int.org/profile/current (del 5).

Validator

Vi har publicerat en validator där du själv kan testa dina metadata. Du hittar validatorn här: http://validator.skolfederation.se/

Från och med den 20 november 2014 kommer validatorn även innehålla en funktion för att ladda upp metadata. Rutinen för detta kommer att finnas beskriven på skolfederation.se.