Tekniskt nyhetsbrev – mars 2014

Tekniska uppdateringar i skolfederation

4 mars 2014 – ny testmiljö med SP och IdP

Vi har lanserat en ny testmiljö som vi kallar för ”trial” för att skilja den från betatest och andra typer av tester. Testmiljön innehåller även en trial-IdP och en trial-SP som har möjlighet att signalera/visa ett antal valbara attribut.

Du hittar testmiljön här: https://trial.skolfederation.se/

Om du klickar på länken till SP:n så blir du dirigerad till trial-anvisningstjänst. Här kan du välja att logga in med ”Stiftelsen för Internetinfrastruktur” och blir då dirigerad till IdP:n där du  kan sätta ett antal attribut. Dessa presenteras sedan i SP:n.  I ett vanligt testscenario vill du givetvis ansluta din egen tjänst.

Mer information om trial-miljön kommer inom kort att publiceras på https://www.skolfederation.se/teknisk-information/

Utöver den nya testmiljön har ett antal justeringar och förbättringar införts och några mindre buggar åtgärdats. Ingen av dessa åtgärder bedöms påverka befintliga implementationer.

18 mars 2014 – release av ny aggregator

Vi passar på att återigen påminna om att en uppdaterad version av aggregatorn kommer att släppas den 18 mars. Om ni inte redan utfört tester mot den så rekommenderar vi att ni gör det omgående!

  • Aggregerat metadata finns tillgängligt för test på följande plats: https://meta01.skolfederation.se/skolfederation-2_0_new.xml
  • Den nya filen har samma innehåll som den aktuella filen i produktionsmiljön och är signerad med samma nyckel. Metadata i betaversionen hämtas från produktionsmiljön och uppdatering sker var 30:e minut.
  • Fälten [validUntil] och [cacheDuration] finns med i den uppdaterade aggregatorn och av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att dessa tillämpas.

Kommande releaser

Preliminärt datum för nästa release är den 29 april. Vi räknar med att införa en förbättrad hantering av metadata samt mindre justeringar och förbättringar.

Ändringar som kräver åtgärd av IdP eller SP, eller där vi bedömer att det finns risk att åtgärd krävs, meddelas alltid ca tre månader innan release och testmöjlighet kommer att erbjudas.