Tekniskt nyhetsbrev – februari 2014

 

Tekniska uppdateringar i skolfederation

 

18 mars 2014 – release av ny aggregator

Som vi tidigare informerat om i ”Tekniskt nyhetsbrev – november 2014” så kommer en uppdaterad version av aggregatorn att släppas den 18 mars. Om ni inte redan utfört tester mot den så rekommenderar vi att ni gör det snarast möjligt.

  • Aggregerat metadata finns tillgängligt för test på följande plats: https://meta01.skolfederation.se/skolfederation-2_0_new.xml
  • Den nya filen har samma innehåll som den aktuella filen i produktionsmiljön och är signerad med samma nyckel. Metadata i betaversionen hämtas från produktionsmiljön och uppdatering sker var 30:e minut.
  • Namespace namnet för huvudnivån sätts ej längre till md för att behålla underliggande metadata så intakt som möjlig.
  • Fälten [validUntil] och [cacheDuration] finns med i den uppdaterade aggregatorn och av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att dessa tillämpas.

4 mars 2014 – justering och buggrättning

Den 4 mars går en release innefattande mindre justeringar och buggfixar som inte bedöms kräva någon anpassning i befintliga implementationer. Utöver detta så planeras ny funktionalitet som inte har en direkt påverkan på systemets funktion.

Mer information om denna release kommer i ett separat nyhetsbrev.

Plan för releaser under 2014

I novembers nyhetsbrev meddelade vi ytterligare tre releasedatum för 2014. Vi har sedan dess förändrat vår releaseprocess och vi kommer att ha möjlighet att genomföra justeringar och åtgärda buggar med kortare varsel än tidigare. Releasedatum kommer därför att aviseras löpande.

Ändringar som kräver åtgärd av IdP eller SP, eller där vi bedömer att det finns risk att åtgärd krävs, kommer att meddelas ca tre månader innan release och testmöjlighet kommer att erbjudas.