Tekniska profiler

Översyn pågår.

Tills vidare gäller Bilaga 1 – Tekniska krav.

Profil som beskriver hur tjänster och attribut deklareras i SAML V2.0 metadata Services and Attributes in SAML Metadata.

 

Kontakta oss på info@skolfederation.se om du har några frågor.