Moa Arbetsgrupp

För att Skolfederations medlemmar, leverantörer och andra intressenter ska få möjlighet att följa med och kommentera arbetet med Moa, standardiseringen av Federated TLS Authentication och närliggande ämnen har Internetstiftelsen etablerat en arbetsgrupp för Moa. Arbetsgruppen träffas över videokonferens var sjätte vecka och kommunikation sker genom mejllista.

För att delta i arbetsgruppen, mejla info@skolfederation.se.

Planerade möten:

23 januari 2023 kl. 13:00-13:45

Tidigare möten:

14 november 2022 kl. 13:00-14:00 Agenda och Mötesanteckningar

5 september 2022 kl. 13:00-14:00: Agenda och Mötesanteckningar

13 juni 2022 kl. 13:00-14:00: Agenda och Mötesanteckningar

25 april 2022 kl. 13:00-14.00: Agenda och Mötesanteckningar

7 mars 2022 kl. 13:00-14:00: Agenda och Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen

17 januari 2022 kl. 13:00-14:00: Agenda

22 november 2021 kl. 13:00-14:00 Agenda, Mötesanteckningar

11 oktober 2021 kl. 13:00-14:00: Agenda och mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen

30 augusti 2021 kl. 13:00-14:00: Agenda, Mötesanteckningar

14 juni 2021 kl 13:00-14:00: Agenda och Minnesanteckningar

26 april 2021 kl. 13:00-14:00: Agenda, Mötesanteckningar

15 mars 2021 kl. 13:00-14:00: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen

30 november 2020: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen

19 oktober 2020: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen, Skolverket – Info och vägledning om EPPN, Skolverket – bilder från Administration av digitala läromedel och DNP

31 augusti 2020: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen, Presentation Skolverket