Metadata Moa

Lämna metadata till federationsoperatören

Tekniska kontakter för medlemmar i Skolfederation kan själva hantera sitt metadata genom att logga in på sidan för Federationsadmin. För att kunna logga in till Federationsadmin behöver du åtkomst som Skolfederation ger dig samt någon av inloggningsmetoderna BankID eller Freja eID+. Är din organisation en ny medlem i Skolfederation efter den 14 november 2019 får du som är teknisk kontakt åtkomst redan vid medlemsansökan. Blev din organisation medlem innan den 14 november behöver du anmäla att du vill ha åtkomst genom att fylla i formuläret här. Har ni inte åtkomst eller någon av inloggningsmetoderna, använd formuläret för uppladdning av metadata nedan.

Federationsadmin för Moa produktionsmiljö

Federationsadmin för Moa Trialmiljö

 

Validator för Moa

Här kan du validera din json-fil: https://validator.kontosynk.se/

 

 


Alternativt sätt för uppladdning av metadata

För dig som inte använder Federationsadmin (självbetjäningsportal) för uppladdning av metadata.

Sänd metadatat i form av en json-fil eller en statisk URL via nedanstående formulär. Ange vilken teknisk miljö metadata ska publiceras i. Federationsoperatören bekräftar mottagande av metadatat och kontaktar er tekniska kontaktperson via telefon för verifiering av checksumman (fingerprint, SHA-1). Federationsoperatören meddelar när publicering är genomförd, normalt inom 8 timmars arbetstid.

Bara medlemmar i Skolfederation kan ladda upp metadata till produktionsmiljön för Moa.

  * = obligatorisk information

  Organisation / företag *


  Ange i vilken av Moas tekniska miljöer metadatat ska publiceras *

  Kontaktperson, namn *

  Din e-post *

  Metadatat kan lämnas antingen i filformat eller via en statisk URL:

  - Bifoga ert metadata som en fil (i JSON-format)

  - Statisk URL för metadatat (inklusive http://)

  Eventuella kommentarer

  I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.skolfederation.se/om/integritetspolicy/