Testmiljöer

Vid vissa typer av uppdateringar publiceras en betaversion av framtida produktionsmiljö två till tre månader innan skarp produktionssättning.

Detta gäller när förändringen innebär att befintliga implementationer behöver anpassas, eller då vi bedömer att det finns risk att befintliga implementationer kan påverkas.

Förändringen meddelas minst tre månader innan produktionssättning med anvisning om var betaversionen finns att testa. Meddelandet mejlas till tekniska kontaktpersoner i federationens medlemsregister och publiceras under ”Tekniska nyhetsbrev” på webbplatsen.

 

Trial – en miljö för förberedande tester och demo

Innan metadata laddas upp till produktionsmiljön för första gången är det rekommenderat att genomföra tester i ”trial”.

Det krävs inget medlemskap för att använda Skolfederation Trial, men om man inte redan är medlem måste man anmäla sig till den: anmälan Trial

För att ladda upp metadata i Trial används samma förfarande som i produktionsmiljön.

Metadata för Trial hittar du här: https://fed.skolfederation.se/trial/md/skolfederation-trial-3_1.xml

Anvisningstjänst för Trial hittar du här: https://fed.skolfederation.se/trial/ds/

 

IdP för test

I Trial tillhandahåller vi en IDP som kan användas för att kontrollera att en SP fungerar korrekt med Skolfederation.

Trial-IDP entityID: https://idp.trial.skolfederation.swefed.se/simplesaml/saml2/idp/metadata.php

Trial-IDP namn i anvisningstjänsten: Skolfederation Trial IdP

 

SP för test

I Trial tillhandahåller vi en SP som kan användas för att kontrollera att en IdP fungerar korrekt med Skolfederation.

URL för inloggning: https://sp.trial.skolfederation.swefed.se/

EntityID: https://sp.trial.skolfederation.swefed.se/simplesaml/module.php/saml/sp/metadata.php/default-sp