Lämna nytt metadata

Skolfederations medlemmar kan själva hantera sitt metadata i Federationsadmin. Är din organisation en ny medlem i Skolfederation efter den 14 november 2019 får du som är teknisk kontakt åtkomst redan vid medlemsansökan. Blev din organisation medlem innan den 14 november behöver du anmäla att du vill ha åtkomst genom att fylla i formuläret här.

Endast medlemmar kan publicera metadata i produktionsmiljön. Som medlem har man tillgång till båda miljöer Produktion och Trial.

Hur man laddar upp och tar bort metadata samt lägger till teknisk agent går att läsa om i Användarguiden. Där finns även filmer som guidar användaren.

 

Trialmiljö

Om din organisation inte är medlem men vill få åtkomst till Trialmiljön fyller ni i formuläret här.

Efter anmälan är inskickad får den tekniska kontakten ett mejl med inloggningsuppgifter och kan då logga in och publicera sitt metadata själv.

 

Lämna metadata manuellt

Har ni inte möjlighet att lämna metadata i Federationsadmin går det att göra det manuellt genom att fylla i nedan formulär. Om ni väljer att skicka in metadata via formuläret, kommer vi att kontakta den person som ni tidigare anmält som teknisk kontakt för att via telefon verifiera metadatats checksumma (SHA-1) innan aggregerat metadata publiceras.

Nytt metadata som ska publiceras ska alltid valideras innan det sänds till federationsoperatören: https://validator.skolfederation.se/

Om ni väljer att skicka in metadata genom att ange en URL, behöver ni säkerställa att data inte uppdateras dynamiskt (genom tidsstämpling eller liknande). Skillnader i data medför att checksumman varierar mellan nedladdningstillfällena och kan därmed inte valideras.

Federationsoperatören meddelar när publicering är genomförd, normalt inom 8 timmars arbetstid.

 

Har ni frågor ber vi er mejla till: info@skolfederation.se.

  * = obligatorisk information

  Organisation / företag *


  Ange i vilken av Skolfederations tekniska miljöer metadatat ska publiceras *OBS: endast en miljö åt gången

  Kontaktperson, namn *

  Din e-post *

  Metadatat kan lämnas antingen i filformat eller via en statisk URL:

  - Bifoga ert metadata som en fil (i xml-format)

  - Statisk URL för metadatat (inklusive http://)

  Eventuella kommentarer

  I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.skolfederation.se/om/integritetspolicy/