Metadata

Uppladdning av metadata till federationens register görs genom att sända det till federationsoperatören. Innan det görs ska metadatat valideras mot Skolfederation. I enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR rekommenderar Skolfederation att kontaktinformationen i ert metadata är i form av så kallade funktionsbrevlådor.

Validering

Validatorn används för att validera metadata genom att ladda upp en fil eller att ange URL (endast port 80 eller 443 accepteras). Resultatet presenteras med färgkod och en kommentar till respektive post. Validatorn finner du här:
https://validator.skolfederation.se/validator/

Resultatet presenteras med följande färgkoder:

  • grönt – godkänt
  • gult – åtgärd rekommenderas för fullgod funktionalitet
  • rött – ej godkänt

Lämna metadata till federationsoperatören

Sänd metadatat i form av en xml-fil eller en statisk URL via formuläret för metadatauppladdning. Ange i vilken teknisk miljö metadata ska publiceras. Federationsoperatören bekräftar mottagande av metadatat och kontaktar er tekniska kontaktperson via telefon för verifiering av checksumman (fingerprint, SHA-1). Federationsoperatören meddelar när publicering är genomförd, normalt inom 8 timmars arbetstid.

Notera att det är den som laddar upp metadata som också ansvarar för att det data man lämnar är korrekt. Det är också viktigt att svenska tecken i organisationsnamnet (å, ä och ö) visas korrekt i Anvisningstjänsten (Discovery Services). Testa gärna i Trial-miljö så allt är rätt och ser snyggt ut, innan ni laddar upp metadata i Produktionsmiljö!

Borttagning av metadata

Om ni behöver ta bort befintligt metadata utan att ersätta det med nytt, vänligen kontakta federationsoperatören via e-post info@skolfederation.se.