Tekniska miljöer

Produktionsmiljö

Metadata för produktionsmiljön finns på länken nedan:

https://fed.skolfederation.se/prod/md/kontosynk.jws

Publik nyckel (JWKS) för validering av produktionsmetadatats signatur:

{
  "keys": [
    {
      "kid": "c2fb860e-f4b6-4f0e-b17a-5115d2826d56",
      "kty": "EC",
      "crv": "P-256",
      "alg": "ES256",
      "x": "gpIQD9_WnEVDcx-dvhiYFeeIvJIqrcU-EdrUIVI0pXo",
      "y": "6krPBBM3sA1-PURGrTCEuo5nRF-dcDIg82w7B4n0TiY"
    }
  ]
}

 

För att ladda upp metadata till Kontosynk, använd formuläret här.

Schemaversion

Följande version av JSON-schema används för närvarande i produktionsmiljön: 712c5bf

OBS! Kontosynks metadata kan komma att förändras över tid i och med förändringar i specifikationen för Federated TLS Authentication. Dessa förändringar kan innebära att medlemmar kan behöva uppdatera sitt Kontosynkmetadata. Eventuella förändringar och dess innebörd kommuniceras i god tid innan förändring sker.

 

Trial-miljö

Kontosynks Trial-miljö kan användas för tester av integrationer och system och kräver inget medlemskap i Skolfederation. För att använda Kontosynks Trial-miljö, och ladda upp metadata, behöver du registrera dig.

Klicka här för att logga in och hantera ditt metadata i Kontosynk Trial

Metadata för Trial-miljön finns på länken nedan:

https://fed.skolfederation.se/trial/md/kontosynk.jws

Publik nyckel (JWKS) för validering av Trial-metadatats signatur:

{
  "keys": [
    {
      "kid": "07ad9359-4a14-4c3a-a647-7d1adb6fe770",
      "kty": "EC",
      "crv": "P-256",
      "alg": "ES256",
      "x": "FQzU7l6gNAD-GkKahGKzZtrNNtzFv4zvurVyZn__mbk",
      "y": "vPkRAq31j122r8nhazx-IFUaNxUjAgKE4ly9zdO_67Y"
    }
  ]
}

OBS! Trial-miljön ska inte användas för produktionsdata. Det är en öppen testmiljö och Skolfederation går inte i god för enskilda användares metadata på samma sätt som i produktionsmiljön. Vid integrationstester säkerställ bilateralt att ni talar med rätt part och konfigurerar för rätt metadata. Skolfederation förbehåller sig rätten att när som helst rensa miljön samt genomföra förändringar i miljön.

Schemaversion

Följande version av JSON-schema används för närvarande i trialmiljön: 712c5bf

Gammal testmiljö

För åtkomst till den gamla testmiljön som bygger på tidigare version av JSON-schema, se här.


Validator

Här kan du validera din json-fil: https://validator.kontosynk.se/