Metadata Kontosynk

Lämna metadata till federationsoperatören

Sänd metadatat i form av en json-fil eller en statisk URL via nedanstående formulär. Ange vilken teknisk miljö metadata ska publiceras i. Federationsoperatören bekräftar mottagande av metadatat och kontaktar er tekniska kontaktperson via telefon för verifiering av checksumman (fingerprint, SHA-1). Federationsoperatören meddelar när publicering är genomförd, normalt inom 8 timmars arbetstid.

Bara medlemmar i Skolfederation kan ladda upp metadata till produktionsmiljön för Kontosynk.

Borttagning av metadata

Om ni behöver ta bort befintligt metadata utan att ersätta det med nytt, vänligen kontakta federationsoperatören via e-post info@skolfederation.se.

Formulär för uppladdning av metadata

  * = obligatorisk information

  Organisation / företag *

  Ange i vilken av Skolfederations tekniska miljöer metadatat ska publiceras (för närvarande bara produktion tillgängligt) *

  Kontaktperson, namn *

  Din e-post *

  Metadatat kan lämnas antingen i filformat eller via en statisk URL:

  - Bifoga ert metadata som en fil (i JSON-format)

  - Statisk URL för metadatat (inklusive http://)

  Eventuella kommentarer

  I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter: https://www.skolfederation.se/om/integritetspolicy/