Kontosynk Arbetsgrupp

För att Skolfederations medlemmar, leverantörer och andra intressenter ska få möjlighet att följa med och kommentera arbetet med Kontosynk, standardiseringen av Federated TLS Authentication och närliggande ämnen har Internetstiftelsen etablerat en arbetsgrupp för Kontosynk. Arbetsgruppen träffas över videokonferens var sjätte vecka och kommunikation sker genom mejllista.

För att delta i arbetsgruppen, mejla info@skolfederation.se.

Planerade möten:

22 november 2021 kl. 13:00-14:00

Tidigare möten:

11 oktober 2021 kl. 13:00-14:00: Agenda och mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen

30 augusti 2021 kl. 13:00-14:00: Agenda, Mötesanteckningar

14 juni 2021 kl 13:00-14:00: Agenda och Minnesanteckningar

26 april 2021 kl. 13:00-14:00: Agenda, Mötesanteckningar

15 mars 2021 kl. 13:00-14:00: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen

30 november 2020: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen

19 oktober 2020: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen, Skolverket – Info och vägledning om EPPN, Skolverket – bilder från Administration av digitala läromedel och DNP

31 augusti 2020: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen, Presentation Skolverket