Kontosynk Arbetsgrupp

För att Skolfederations medlemmar, leverantörer och andra intressenter ska få möjlighet att följa med och kommentera arbetet med Kontosynk, standardiseringen av Federated TLS Authentication och närliggande ämnen har Internetstiftelsen etablerat en arbetsgrupp för Kontosynk. Arbetsgruppen träffas över videokonferens var sjätte vecka och kommunikation sker genom mejllista.

För att delta i arbetsgruppen, mejla info@skolfederation.se.

Planerade möten:

Måndag 12 oktober kl. 13:00-14:00

Tidigare möten:

31 augusti 2020: Agenda, Mötesanteckningar, Presentation Internetstiftelsen, Presentation Skolverket