Internetstiftelsens Tekniska Federationsforum

Var med i Skolfederations tekniksnack. Du som har frågor eller vill dela med av synpunkter är varmt välkommen att delta via länk.

Internetstiftelsen tillhandahåller i rollen som federationsoperatör ett tekniskt federationsforum där federationsoperatören presenterar aktuella tekniska nyheter och planer avseende Internetstiftelsens identitetsfederationer. Syftet är att ge deltagare möjlighet att ge synpunkter och ställa frågor till federationsoperatören samt diskutera med andra deltagare.

Forumets natur är i form av ”öppet hus”, där eventuell agenda hålls kort och alla är välkomna att delta och lyfta aktuella frågor och funderingar. Notera att mötets omfång är av teknisk karaktär, så direkta frågor och funderingar som inte är kopplade till teknik kan med fördel ställas till info@skolfederation.se.

Nyheter och planerade förändringar presenterar sedan federationsoperatören på wikin för Internetstiftelsens Federationer. Notera att tekniska nyheter och viktiga förändringar från federationsoperatören levereras via det tekniska nyhetsbrevet.

  • Vad? Tekniskt forum där federationsoperatören presenterar nyheter och deltagare ställer sina frågor av teknisk karaktär
  • Vem? Alla intressenter av tekniska nyheter rörande federationerna Skolfederation och Sambi. Medlemmar som icke-medlemmar, leverantörer och integratörer är välkomna att delta.
  • Hur? Videokonferens genom mötesverktyget Zoom.
    Klicka här för att ansluta till mötet.
  • När? Se Kalendarium. Notera att mötestillfällen kan flyttas eller ställas in utan meddelande från federationsoperatören. Kalendarium visar alltid aktuella tillfällen.

Tidigare tillfällen

8 september 2022, Tema EPPN (eduPersonPrincipalName): ITFF Presentation InternetstiftelsenGuide för hantering av EPPN
30 maj 2022, Tema Deklaration av attribut och ”SASM”: ITFF Presentation Internetstiftelsen
31 mars 2022, Tema Federation Reports: ITFF Presentation Internetstiftelsen
27 januari 2022, Tema Utveckling för bättre hantering av attribut i federation: ITFF Presentation Internetstiftelsen
28 oktober 2021, Tema FedTLS och Kontosynk i Skolfederation: ITFF Presentation Internetstiftelsen
2 september 2021, Tema metadatascope i Skolfederation: ITFF Presentation Internetstiftelsen
10 juni 2021 – ITFF Presentation Internetstiftelsen
15 april 2021 –ITFF Presentation Internetstiftelsen