Medlem i eduroam

eduroam erbjuds som en tilläggstjänst till Skolfederation och för att bli medlem i eduroam krävs att man är medlem i Skolfederation.

Anmälan till tjänsten görs genom att ta del av avtalet och prisstrukturen nedan, och därefter fylla i följande formulär till federationsoperatören Internetstiftelsen:
Anmälan om medlemskap i eduroam

När medlemsansökan mottagits skickas medlemsavtalet elektroniskt till firmatecknare för underskrift.

 

Avtal

Bilaga 1 – Krav på eduroam hos Skolfederations medlemmar (bifogas till anmalan-om-medlemskap-i-eduroam)

Bilaga 2 – Prisbilaga eduroam (individuell för varje Användarorganisation)

Signerat avtal returneras till medlemmen tillsammans med avtalets Bilaga 2.

Priser

Prismodellen skiljer sig mellan kommunala och icke-kommunala Skolhuvudmän och beräknas enligt nedan, moms tillkommer.

Kommunala Skolhuvudmän

Avgiften per år för kommunala Skolhuvudmän som ansluter sig till eduroam via Skolfederation beräknas som:
Avgift = 42 öre per antalet invånare i kommunen år 2013 + fast avgift (baserat på antalet elever hos Skolhuvudman) enligt:

Fast avgift för Skolhuvudman
Liten (< 500 elever)    5 000 SEK/år
Mellan (> 500 elever < 5 000 elever)    7 500 SEK/år
Stor (> 5 000 elever)    10 000 SEK/år

 

Exempel: För en kommun med 3 000 elever och 20 000 invånare år 2013 blir den årliga avgiften 15 900 kr (20 000 * 0,42 + 7 500 = 15 900).

Icke-kommunala Skolhuvudmän

Avgiften per år för icke-kommunala Skolhuvudmän som ansluter sig till eduroam via Skolfederation beräknas som:

Avgift = Antal (elever + personal) * 7,2 + 5 000 kr

Exempel: För en icke-kommunal Skolhuvudman med 465 st. elever och 35 st. i personalen blir den årliga avgiften 8 600 kr ((465+35) *7,2 + 5 000 = 8 600).