eduroam

Eduroam (education roaming) är ett världsomspännande samarbete inom forsknings- och utbildningsvärlden för att kunna samutnyttja varandras trådlösa Internet (WiFi).

Tjänsten möjliggör för studenter, forskare och personal att på ett enkelt och säkert sätt få åtkomst till internet via andra medlemmars WiFi. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan med andra ord även logga in på trådlösa nätverk på andra anslutna lärosäten.


Videoklipp som förklarar vad eduroam är för tjänst. (Engelskt tal.)

Efter att ha börjat i Europa finns nu eduroam i 70 länder över hela världen. Ansvariga för eduroam i Sverige är Sunet. Skolfederation och Sunet har ingått ett samtrafikavtal som möjliggör för organisationer som är medlemmar i Skolfederation att även bli medlemmar i det globala eduroamsamarbetet. Det innebär att eduroam nu även finns tillgänglig för grund och gymnasieskolor som en del inom Skolfederation.

Det betyder även att eduroam nu kommer att erbjudas på ännu fler platser än tidigare. Användare av SWAMID kommer i gengäld att få tillgång till eduroam via de kommunala nät som idag används i grund- och gymnasieskolan runt om i landet.

En halvdag genomfördes i Linköping om eduroam och Skolfederation. Valet av stad beror på att Linköping är en föregångskommun i Sverige när det kommer till eduroam, och under halvdagen delade man med sig av sina erfarenheter kring införandet av tjänsten. Läs mer här.