Driftinformation

Här publicerar Skolfederation information om drift och eventuella driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

 

Pågående incidenter och driftstörningar

 

Tidigare incidenter och driftstörningar

Datum
20200714 kl 19:00 – 23:00

Händelse
Tekniskt underhåll

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200629 kl 11:00 – 16.30

Händelse
Tekniska problem.

Driftstörning
Sporadiska driftstörningar i Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200611 kl 11:00 – 15.00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200527 kl 08:30 – 15.00

Händelse
Tekniska problem.

Driftstörning
Självbetjäningen av metadata påverkas. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200507 kl 17:30 – 22:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av Federationsadmin.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200506 kl 18:00 – 02:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av Federationsadmin i samband med servicefönster. Servicefönster börjar tidigare än vanligt.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar.

 

Datum
20200423

Händelse
Certifikat med ogiltigt datum.

Driftstörning
Åtgärdat. Konsekvens var att medlemmar inte kunde logga in till Federationsadmin.

 

Äldre driftstörningar

 

Servicefönster

Ett servicefönster innebär vanligen ingen påverkan på systemens tillgänglighet, men i vissa fall kan korta avbrott förekomma. Med korta avbrott avses mindre än tio minuter och vanligtvis betydligt kortare än så.* Samtliga servicefönster är förlagda mellan klockan 21:00 och 02:00.

*Tjänster som är konstruerade för att inte ha ett högt tillgänglighetsberoende (exempelvis metadataregister) kan i särskilda fall vara avstängda under hela servicefönstret utan särskild notifiering.

Planerade underhåll 2020

Onsdag 8 januari klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 22 januari klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 5 februari klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 19 februari klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 4 mars klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 18 mars klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 8 april klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 22 april klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 6 maj klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 27 maj klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 3 juni klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 17 juni klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 8 juli klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 22 juli klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 5 augusti klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 19 augusti klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 2 september klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 16 september klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 7 oktober klockan 21.00 – 02.00 (CEST)
Onsdag 21 oktober klockan 21.00 – 02.00 (CEST)

Onsdag 4 november klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 18 november klockan 21.00 – 02.00 (CET)

Onsdag 2 december klockan 21.00 – 02.00 (CET)
Onsdag 16 december klockan 21.00 – 02.00 (CET)