Driftinformation

Här publicerar Skolfederation information om drift och eventuella driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

 

Datum
20181008

Händelse
Driftstörning på grund av felaktigt metadata med konsekvens att vissa SAML instanser (Shibboleth) inte kan läsa in metadata.

Åtgärd
20181008 15:13 Vi blir uppmärksammade på att det finns problem med att konsumera metadata. Felmeddelande: OrganizationalURL empty string

20181008 15:13 Vi påbörjar felsökning av metadata och hittar att medlem har laddat upp metadata där elementet OrganizationalURL saknar värde

20181008 15:25 Förvaltning blir engagerade. Vi beslutar att ta bort medlemmens felaktiga metadata

20181008 15:33 Kundtjänst blir informerad. Medlemmen som laddat upp felaktigt metadata blir kontaktad så att de vet vad som har hänt. Medlemmen måste komma in med nytt korrekt metadata för att deras SAML instans ska kunna fungera.

20181008 15:40 Den som rapporterade felet blir meddelade att felet är åtgärdat och att de nu ska kunna läsa in MD igen

 

 

Datum

20180305

Händelse

Driftstörning på grund av certifikat med ogiltigt datum med konsekvensen att medlemmar i Skolfederation inte kunde ladda ner nytt Metadata mellan kl. 00:59-12:30 5 mars 2018

Åtgärd

Incidentrapport 20180305

 

Servicefönster

Ett servicefönster innebär vanligen ingen påverkan på systemens tillgänglighet, men i vissa fall kan korta avbrott förekomma. Med korta avbrott avses mindre än tio minuter och vanligtvis betydligt kortare än så.* Samtliga servicefönster är förlagda mellan klockan 21:00 och 02:00.

*Tjänster som är konstruerade för att inte ha ett högt tillgänglighetsberoende (exempelvis metadataregister) kan i särskilda fall vara avstängda under hela servicefönstret utan särskild notifiering.

 • 2018-01-10: system maintenance
 • 2018-01-24: network maintenance
 • 2018-02-07: system maintenance
 • 2018-02-28: network maintenance
 • 2018-03-07: system maintenance
 • 2018-03-28: network maintenance
 • 2018-04-11: system maintenance
 • 2018-04-25: network maintenance
 • 2018-05-16: system maintenance
 • 2018-05-23: network maintenance
 • 2018-06-13: system maintenance
 • 2018-07-11: system maintenance
 • 2018-08-08: system maintenance
 • 2018-08-22: network maintenance
 • 2018-09-12: system maintenance
 • 2018-09-26: network maintenance
 • 2018-10-10: system maintenance
 • 2018-10-24: network maintenance
 • 2018-11-07: system maintenance
 • 2018-11-28: network maintenance
 • 2018-12-12: system maintenance