Teknisk information – mars 2015

Viktig information om ändring i Skolfederations tekniska miljöer

Vad innefattar ändringen?
Reference URI är tom i nuvarande metadata, vilket inte är i enlighet med SAML-specifikationen och kommer att justeras. Uppdaterad version av metadata kommer att publiceras på ny plats och nuvarande miljö kommer att avslutas. Även anvisningstjänsten kommer att flyttas för att ligga i samma struktur.

Ändringen omfattar Skolfederations produktionsmiljö och testmiljö (Trial).

Nya URL:er för metadata:

Nya URL:er för anvisningstjänst:

En förteckning över samtliga publicerade URL:er och status för dessa finns här: https://www.skolfederation.se/wp-content/uploads/2015/04/Förteckning-URL-Skolfederation.pdf

Vem påverkas?
Alla aktiva instanser i Skolfederation påverkas!

En instans (IdP eller SP) som inte pekar om till den nya versionen kommer inte att kunna uppdatera metadata när nuvarande version avslutas, vilket kan leda till att implementationen helt slutar att fungera.

En e-tjänst (SP) som använder sig av den centrala anvisningstjänsten och som inte pekar om länken till den nya platsen kommer inte att fungera efter att nuvarande version avslutats.

När görs ändringen?

  • 2015-03-16: Publicering av ny metadata – produktionsmiljö och trial
  • 2015-03-31: Driftsättning av anvisningstjänst på ny URL – produktionsmiljö och trial
  • 2015-05-18: Nedstängning av nuvarande trial
  • 2015-07-01: Nedstängning av nuvarande produktionsmiljö

Hur genomförs ändringen?
Nya tekniska miljöer publiceras parallellt med befintliga tekniska miljöer. Detta innebär att ändringen kan göras när som helst fram till datum för avslut.

Vid angivet datum för avslut kommer befintliga tekniska miljöer att stängas av.

Vad behöver göras av mig som medlem?

IdP (användarorganisation)

  • Testa att instansen kan läsa in det nya formatet på metadata
  • Peka om URL för nedladdning av metadata till angiven plats

SP (e-tjänst)

  • Testa att instansen kan läsa in det nya formatet på metadata
  • Peka om URL för nedladdning av metadata till angiven plats
  • Om e-tjänsten använder federationens centrala anvisningstjänst så måste omdirigeringen ändras till den nya platsen för anvisningstjänsten

Varför görs ändringen?

Reference URI är tom i nuvarande version av metadata, vilket inte är i enlighet med SAML-specifikationen. Detta är rättat i den nya versionen.

I samband med ändringen etableras även en ny arkitektur för ökad skalbarhet och högre tillgänglighet.

Övrigt
Validatorn kommer också att flyttas till den nya strukturen. Detta har ingen direkt påverkan på några implementationer. Ny plats för validatorn är: https://fed.skolfederation.se/validator/