Teknisk information – januari 2015

 

Ändring i Skolfederations attributsbilaga

 

Ändringen avser attributet ”norEduOrgUnitUniqueIdentifier”.

 

Version 2.2 – följande skrivning utgår:

——————————————————————————————

norEduOrgUnitUniqueIdentifier (urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.8) representerar en skolenhet i

enlighet med den SCB-kod som Statistiska centralbyrån gett skolan. Exempelvis 148018601.

——————————————————————————————

 

Version 2.3 – ny skrivning:

——————————————————————————————

norEduOrgUnitUniqueIdentifier (urn:oid:1.3.6.1.4.1.2428.90.1.8) representerar den skolenhet som användaren tillhör, i form av den åttasiffriga skolenhetskod som Skolverket tilldelat skolenheten. Exempelvis 21648755.

——————————————————————————————

 

Ändringen genomförs då den tidigare niosiffriga SCB-koden inte längre är aktuell, utan ersatts med en åttasiffrig skolenhetskod.

Beslut om ändring togs vid Skolfederations referensgruppsmöte 2014-11-11 och har behandlats i SIS arbetsgrupp ”TK 450 AG04: Attribut”.

 

Ändringen har ingen omedelbar påverkan på befintliga implementationer men det är viktigt att parter som utväxlar attributet säkerställer att övergången hanteras för respektive part.