Arkiv drift

Äldre driftstörningar och ändringar

Här publicerar Skolfederation information om äldre driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

Datum
20201215 kl 12:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll

Driftstörning
Sporadiskt underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200714 kl 19:00 – 23:00

Händelse
Tekniskt underhåll

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200629 kl 11:00 – 16.30

Händelse
Tekniska problem.

Driftstörning
Sporadiska driftstörningar i Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200611 kl 11:00 – 15.00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200527 kl 08:30 – 15.00

Händelse
Tekniska problem.

Driftstörning
Självbetjäningen av metadata påverkas. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200507 kl 17:30 – 22:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av Federationsadmin.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200506 kl 18:00 – 02:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av Federationsadmin i samband med servicefönster. Servicefönster börjar tidigare än vanligt.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar.

 

Datum
20200423

Händelse
Certifikat med ogiltigt datum.

Driftstörning
Åtgärdat. Konsekvens var att medlemmar inte kunde logga in till Federationsadmin.

 

Datum
20191212 kl 06:00 – 07:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av infrastuktur, kortare underhåll.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar. Kan påverka anvisningstjänsten.

 

Datum
20191211 kl 12:00 – 13:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av Federationsadmin, kortare underhåll.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar.

 

Datum
20191209 kl 14:00 – 15:00.

Händelse
Server r1.eduroam.skolfederation.se kommer vara nere för underhåll. Server r2.eduroam.skolfederation.se körs under tiden som vanligt.

Driftstörning
Ingen ska drabbas av nertid.

 

Datum
Natten mellan söndag 10/11 – måndag 11/11 kl 00:00 – 01:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av infrastuktur, kortare underhåll.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar.

 

Datum
20190903 kl. 17.00 – 18.00

Händelse
Tekniskt underhåll av infrastruktur, kortare underhåll.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs för medlemmar.

 

Datum
20190902 kl. 18.40 – 21.10

Händelse
Befintligt metadata fanns tillgängligt under tiden men ingen uppdatering skedde.

 

Datum
20190814 kl. 12.00-14.00 samt
20190815 kl. 12.00-14.00

Händelse
Tekniskt underhåll av infrastuktur, kortare underhåll och nertid

Driftstörning
Kan påverka publicering av metadata

 

Datum
20190618

Händelse
20190618 13:30 Bugg-rättning i Skolfederations anvisningstjänst medför ett kortare avbrott.

Åtgärd
Ingen åtgärd behövs för medlemmar.

 

Datum
20190614

Händelse
Problem att hämta metadata har rapporterats in från Nexus-kund.

Åtgärd
20190617 15:53 Leverantören meddelar att workaround-lösningen fungerade. Information har gått ut till kunder.
Fel har inte rapporterats in från annan leverantör.

20190614 16:39 Snabb lösning på problemet är lägga in den gamla ip-adressen i hosts-filen med följande sträng:
91.226.36.211 fed.skolfederation.se

 

Datum
20190125

Händelse
Vid test av ett nytt ärendesystem gick ett fåtal testmail ut till externa mailadresser.

Åtgärd
20190125 14:56 All extern mailkommunikation i testsystemet är frånslagen och automationen är inaktiverad.

 

Datum
20181008

Händelse
Driftstörning på grund av felaktigt metadata med konsekvens att vissa SAML instanser (Shibboleth) inte kan läsa in metadata.

Åtgärd
20181008 15:13 Vi blir uppmärksammade på att det finns problem med att konsumera metadata. Felmeddelande: OrganizationalURL empty string

20181008 15:13 Vi påbörjar felsökning av metadata och hittar att medlem har laddat upp metadata där elementet OrganizationalURL saknar värde

20181008 15:25 Förvaltning blir engagerade. Vi beslutar att ta bort medlemmens felaktiga metadata

20181008 15:33 Kundtjänst blir informerad. Medlemmen som laddat upp felaktigt metadata blir kontaktad så att de vet vad som har hänt. Medlemmen måste komma in med nytt korrekt metadata för att deras SAML instans ska kunna fungera.

20181008 15:40 Den som rapporterade felet blir meddelade att felet är åtgärdat och att de nu ska kunna läsa in MD igen

 

 

Datum

20180305

Händelse

Driftstörning på grund av certifikat med ogiltigt datum med konsekvensen att medlemmar i Skolfederation inte kunde ladda ner nytt Metadata mellan kl. 00:59-12:30 5 mars 2018

Åtgärd

Incidentrapport 20180305