Arkiv drift

Äldre driftstörningar och ändringar

Här publicerar Skolfederation information om äldre driftstörningar med incidentrapporter relaterade till dessa.

2022

Datum
2022-05-18 09.30-17.00

Händelse
I samband med en uppdatering av Freja eID+ gick det inte att använda Freja för att logga in i Federationsadmin.

Störning
Det gick inte att använda Freja eID+ för att logga in i Federerationsadmin under torsdagen.
BankID fungerade att använda för att logga in i Federationsadmin.

 

Datum
20220407 kl. 12.00-22.00

Händelse

Extra servicefönster: Ny release av Federationsadmin och underhåll av miljön.

Störning

  • Det kommer inte vara möjligt att logga in till Federationsadmin under servicefönstret. Det innebär att en medlem inte kan uppdatera eller hantera sitt metadata under tiden för servicefönster.
  • Metadata kommer alltid att finnas tillgängligt. Publicering av metadata kommer dock inte att ske med en periodicitet på 15 min under servicefönstret. Då publiceringscykel uteblir ligger redan publicerat metadata kvar. Om publiceringscykel inträffar med ökad frekvens skrivs befintligt metadata över.
  • Anvisningstjänsten berörs inte.

 

Datum
20220310 kl. 19.00-23.00

Händelse
Extra insatt servicefönster. Underhåll av systemet och därför ingen åtkomst till Federationsadmin under servicefönstret. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

Datum
20220119 kl. 17.00-19.05

Händelse
Metadatafilen som publicerades innehöll syntax fel som inte skulle publicerats. Felet uppdagades kl. 17.oo och var åtgärdat 19.05.

Störning
Händelsen drabbade de SP som använder SimpleSAMLphp. Användare kunde inte logga in i system som brukar Skolfederation.

 

2021

Datum
20211203 kl. 11:50-12:05

Händelse
Webbplatsen förlorade kontakt med databasen och låg nere under ca 15 minuter.

Störning
Det gick inte att surfa till www.skolfederation.se

Datum
20211112 kl 14:00-15:30

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Underhåll av Federationsadmin. Både produktionsmiljö och trial miljö kan komma att påverkas.
Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20211109 kl 13:00-17:00

Händelse
Tekniskt underhåll av Service Desk.

Driftstörning
Underhållsarbete av Service Desk.
Behöver du komma i kontakt med Kundtjänst under denna tiden skicka ett mail till info@skolfederation.se.
Federationsadmin, metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210901 kl 16:00-17:00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin och både produktionsmiljö och trial miljö kan påverkas.
Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210901

Händelse
Skolfederation inför kontroll av scope i metadata. Scope är ett säkerhetsattribut i metadata som knyter attribut med scope (ex. ePPN) till en eller flera entiteter. Det innebär att du som Användarorganisation behöver införa scope i det metadata du vill ladda upp i federationsadmin.
Obligatoriskt för Digitala Nationella Prov.

Steg 1: Från och med den 5 maj införde Skolfederation kontroll av scope i Trialmiljön och validatorn visar rött om det fattas. Validatorn i Prodmiljön gav endast varningar.
Steg 2: Från och med 1 september 2021 inför Skolfederation kontroll av scope i Prodmiljön och det blir obligatorisk (rött) och ditt metadata accepteras inte.

Det innebär att du som Användarorganisation behöver införa scope i det metadata du vill ladda upp i federationsadmin. Finns inte scope kommer validatorn för metadata att visa rött och ditt metadata accepteras inte.

För dig som är en tjänsteleverantör i Skolfederation rekommenderar vi att avvakta med att slå på scope, tills majoriteten av Användarorganisationerna har infört scope i sitt metadata, för att undvika onödiga supportärenden.

 

Exempel på scope i metadata med example.com som värde.

<shibmd:Scope regexp="false">example.com</shibmd:Scope>

Här kan du läsa om scope och hur du sätter scope i ditt metadata.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Mejla till info@skolfederation.se.

 

Datum
20210609 kl. 21:00 – 20210610 kl 21:00 – 11:00

Händelse
Nytt metadata publiceras ej. Login i Federerationsadmin avstängd.

Driftstörning
Nytt metadata publicerades ej i samband med tekniskt undehåll av Federationsadmin. Detta löstes under morgonen därpå.
Anvisningstjänst och befintligt metadata påverkas inte, enbart förändringar i metadata under tidsangivelsen, vilka Internetstiftelsen inte identifierade några.

 

Datum
20210311 kl 15:00 – 16:30

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin och både produktionsmiljö och trial miljö kan påverkas.
Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210301  – 20210304

Händelse
Login i Federerationsadmin via Freja eID+ fungerar inte.

Driftstörning
Det är problem hos leverantören med Freja eID+. Bank ID fungerar som vanligt och kan användas för att logga in i Federationsadmin alternativt maila oss på info@skolfederation.se om ni vill ha hjälp med att uppdatera ert metadata.

 

Datum
20210210 kl 12:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin och både produktionsmiljö och trial miljö kan påverkas.
Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210119 kl 12:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska, korta underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20210111 kl 07:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Service Desk där medlemmar lägger ärenden till Kundtjänst. Federationsadmin, metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

2020

Datum
20201215 kl 12:00 – 13:00

Händelse
Tekniskt underhåll

Driftstörning
Sporadiskt underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200714 kl 19:00 – 23:00

Händelse
Tekniskt underhåll

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200629 kl 11:00 – 16.30

Händelse
Tekniska problem.

Driftstörning
Sporadiska driftstörningar i Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200611 kl 11:00 – 15.00

Händelse
Tekniskt underhåll.

Driftstörning
Sporadiska underhåll av Federationsadmin. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200527 kl 08:30 – 15.00

Händelse
Tekniska problem.

Driftstörning
Självbetjäningen av metadata påverkas. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200507 kl 17:30 – 22:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av Federationsadmin.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar. Metadata och anvisningstjänst påverkas inte.

 

Datum
20200506 kl 18:00 – 02:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av Federationsadmin i samband med servicefönster. Servicefönster börjar tidigare än vanligt.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar.

 

Datum
20200423

Händelse
Certifikat med ogiltigt datum.

Driftstörning
Åtgärdat. Konsekvens var att medlemmar inte kunde logga in till Federationsadmin.

 

2019

Datum
20191212 kl 06:00 – 07:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av infrastuktur, kortare underhåll.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar. Kan påverka anvisningstjänsten.

 

Datum
20191211 kl 12:00 – 13:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av Federationsadmin, kortare underhåll.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar.

 

Datum
20191209 kl 14:00 – 15:00.

Händelse
Server r1.eduroam.skolfederation.se kommer vara nere för underhåll. Server r2.eduroam.skolfederation.se körs under tiden som vanligt.

Driftstörning
Ingen ska drabbas av nertid.

 

Datum
Natten mellan söndag 10/11 – måndag 11/11 kl 00:00 – 01:00.

Händelse
Tekniskt underhåll av infrastuktur, kortare underhåll.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs av medlemmar.

 

Datum
20190903 kl. 17.00 – 18.00

Händelse
Tekniskt underhåll av infrastruktur, kortare underhåll.

Driftstörning
Ingen åtgärd behövs för medlemmar.

 

Datum
20190902 kl. 18.40 – 21.10

Händelse
Befintligt metadata fanns tillgängligt under tiden men ingen uppdatering skedde.

 

Datum
20190814 kl. 12.00-14.00 samt
20190815 kl. 12.00-14.00

Händelse
Tekniskt underhåll av infrastuktur, kortare underhåll och nertid

Driftstörning
Kan påverka publicering av metadata

 

Datum
20190618

Händelse
20190618 13:30 Bugg-rättning i Skolfederations anvisningstjänst medför ett kortare avbrott.

Åtgärd
Ingen åtgärd behövs för medlemmar.

 

Datum
20190614

Händelse
Problem att hämta metadata har rapporterats in från Nexus-kund.

Åtgärd
20190617 15:53 Leverantören meddelar att workaround-lösningen fungerade. Information har gått ut till kunder.
Fel har inte rapporterats in från annan leverantör.

20190614 16:39 Snabb lösning på problemet är lägga in den gamla ip-adressen i hosts-filen med följande sträng:
91.226.36.211 fed.skolfederation.se

 

Datum
20190125

Händelse
Vid test av ett nytt ärendesystem gick ett fåtal testmail ut till externa mailadresser.

Åtgärd
20190125 14:56 All extern mailkommunikation i testsystemet är frånslagen och automationen är inaktiverad.

 

 

2018

Datum
20181008

Händelse
Driftstörning på grund av felaktigt metadata med konsekvens att vissa SAML instanser (Shibboleth) inte kan läsa in metadata.

Åtgärd
20181008 15:13 Vi blir uppmärksammade på att det finns problem med att konsumera metadata. Felmeddelande: OrganizationalURL empty string

20181008 15:13 Vi påbörjar felsökning av metadata och hittar att medlem har laddat upp metadata där elementet OrganizationalURL saknar värde

20181008 15:25 Förvaltning blir engagerade. Vi beslutar att ta bort medlemmens felaktiga metadata

20181008 15:33 Kundtjänst blir informerad. Medlemmen som laddat upp felaktigt metadata blir kontaktad så att de vet vad som har hänt. Medlemmen måste komma in med nytt korrekt metadata för att deras SAML instans ska kunna fungera.

20181008 15:40 Den som rapporterade felet blir meddelade att felet är åtgärdat och att de nu ska kunna läsa in MD igen

 

 

Datum

20180305

Händelse

Driftstörning på grund av certifikat med ogiltigt datum med konsekvensen att medlemmar i Skolfederation inte kunde ladda ner nytt Metadata mellan kl. 00:59-12:30 5 mars 2018

Åtgärd

Incidentrapport 20180305