Goda exempel: Stor kommun

Helsingborgs stad förstod att en anslutning till Skolfederation skulle kunna förenkla för elever att kunna förflytta sig mellan olika system utan att behöva logga in sig på nytt.

–Detta i kombination med en SSO-lösning (single sign-on, reds. anm.) som Visma levererat, innebär att våra lärare och elever idag går till en webbsida ”skolportalen” och loggar in sig med sitt användarnamn och lösenord för att nå ett par av våra verksamhetssystem, säger Marie Spetz, pedagogisk utvecklingskonsult på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg.

Medlemskap som underlättar

Helsingborgs stad arbetar brett med både teknisk infrastruktur och pedagogiska frågor. Enligt Marie Spetz kan man även se andra fördelar med ett medlemskap i Skolfederation, inte minst för stadens alla pedagoger.

–Det blir ännu mer påtagligt för dem när vi anslutit leverantörer av digitala läromedel också. De slipper då kontohantering för eleverna och upplevelsen blir att man når allt från ett ställe med en inloggning.

Låser inte upp sig

Det finns samtidigt en vinst med att Helsingborg som användarorganisation inte behöver bekymra sig om avtal, som reglerar teknik och juridik mellan leverantörerna, utan att Skolfederation hanterar detta.

–På samma sätt ser jag det som en stor fördel att på ett enkelt sätt kunna lägga till och ta bort system i vår skolportal efterhand som behoven förändras och marknaden utvecklas, säger Marie Spetz.

Det innebär att Helsingborgs stad inte låser upp sig till en viss leverantör utan istället är fria att pussla som man vill om leverantören är ansluten till Skolfederation.

–Det kan också underlätta vid upphandlingar att vi kan ställa tydliga och enhetliga krav kring standarder och teknik.