Skolportalen Arena för lärande


Arena för lärande vann e-förvaltningspriset 2016 och har väckt intresse runt om i landet. Christian Alfredsson, IT-arkitekt på Alingsås kommun hoppas att fler kommuner väljer att använda Alingsås lösning:

– Källkoden är tillgänglig för alla att läsa, använda, modifiera och vidaredistribuera. Om fler använder källkoden till Arenan, kan vi på sikt bli fler som är med och utvecklar nya funktioner, vilket i en förlängning blir kostnadseffektivt då vi kan få del av utveckling som görs på andra håll.

Jonatan Lindholm, som arbetar som projektledare för Arena för lärande, ser framför allt att single sign-on (SSO), alltså en inloggning till alla system, är något som kommer att effektivisera både för lärare och elever. Med Arenan är förhoppningen att elever som glömt sina lösenord och därför inte kommer åt viktiga verksamhetssystem, ska vara ett minne blott. Liksom lärare som behöver lägga viktig undervisningstid på att ta fram nya lösenord och inloggningsuppgifter.

– Inom skolans värld finns flera olika verksamhetssystem, alla med separata inloggningar. I Arenan har vi arbetat med Skolfederation som inloggning, vilket gör att du som elev kan förflytta dig mellan verksamhetssystemen utan att behöva logga in på nytt. Man är redan inne i systemet och betrodd av systemet, vilket underlättar otroligt för dig som användare.

Portalen används av såväl grundskola som gymnasieskola och vuxenutbildning.  I de två följande filmerna visar Alingsås hur det ser ut för eleven som har single sign-on till sina digitala tjänster och hur det ser ut för vårdnadshavaren i Arena för lärande!


 

Fakta

Alingsås kommun har byggt en portallösning för elever, vårdnadshavare och pedagoger: Arena för lärande. Portalen är byggd i Drupal och använder Skolfederation för sömlös tillgång till externa system (Skola24, med flera) samt e-läromedel.

Pedagogen har i samma gränssnitt tillgång till kommunens intranät. Intern federationslösning (Shibboleth) för tillgång till system som driftas lokalt i kommunen. Arenan kopplar användare och deras roller via standardprotokollet LDAP till katalogtjänst, som i sin tur är kopplad till elev- och personalsystem.

Vårdnadshavare kopplas via personnummer till sina relationer. Inloggning för vårdnadshavare sker via bank-ID. Koden är publicerad som öppen källkod på Github. Licensform AGPL.

Diskussioner om att erbjuda portalen som molnlösning pågår.