Seminarium: eduroam, Skolfederation och kommunal wifi-samverkan

 

Schemat för dagen:

13.00 Om eduroam och Skolfederation

· eduroam för Skolfederation, Staffan Hagnell, .SE
· eduroam på högskolor och universitet världen över, Anders Nilsson, Umeå Universitet
· Linköpings kommuns erfarenheter av eduroam pilot, Michael Lööw, Linköpings kommun
· Frågor & svar

14.30 Paus med fika

15.00 Samverkan

· Behov, möjligheter och fördelar vid utveckling i samverkan, Claes-Olof Olsson, Sambruk
· Publik WiFi – trender och möjligheter för det lokala samhället, Peter Larson, The Cloud
· Diskussion om behov av samverkan och fortsatt arbete
· Nästa steg, idéer att arbeta vidare med – hur?

16:30 Avslutning

Plats: Linköping Konsert & Kongress

Anmälan: Klicka här

Mer information om inplanerade aktiviteter hittar du i vårt kalendarium.

Här hittar du föreläsarnas presentationer från dagen:

Staffan Hagnell

Claes-Olof Olsson

Michael Lööw

Anders Nilsson

Peter Larsson